Center of Excellence otevřely v Praze v Praze ČVUT a Sun

Společnost Sun Microsystems a Fakulta elektrotechnická na ČVUT dnes v Praze otevřely Center of Excellence - Sun v rámci tohoto projektu uvolní prostředky ve výši pěti milionů korun. Výsledky centra budou veřejně dostupné v rámci open source licence.Společnost Sun Microsystems a Fakulta elektrotechnická na ČVUT dnes v Praze otevřely Center of Excellence - Sun v rámci tohoto projektu uvolní prostředky ve výši pěti milionů korun. Výsledky centra budou veřejně dostupné v rámci open source licence.
Program Center of Excellence společnosti Sun Microsystems patří mezi formy spolupráce s významnými vzdělávacími institucemi a organizacemi třetích stran, fungující asi na stovce míst po celém světě. Center of Excellence je formální a plně zdokumentovaná forma partnerství trvající běžně od jednoho do tří let. Každá ze zúčastněných stran přináší do projektu vlastní prostředky a know-how tak, aby byly splněny předem stanovené vývojové a výzkumné cíle. Centrum přitom může existovat ve fyzické i virtuální formě – vždy však demonstruje využití nejmodernějších softwarových i hardwarových technologií v praxi a zároveň přináší výsledky s možností veřejného využití.
Spolupráce společnosti Sun Microsystems a FEL ČVUT je přitom už dlouhodobější - například v roce 2004 byla v Praze zřízena první středoevropská laboratoř na výzkum použitelnosti softwaru (Usability Lab), která slouží k výzkumu, výuce studentů a v neposlední řadě i ke kooperaci s partnery z průmyslové oblasti.
„Partnerství mezi naší fakultou a společností Sun Microsystems trvá již několik let a považujeme je za velmi úspěšné. Otevřením Center of Excellence při ČVUT v Praze se otevírá další prostor pro vzájemnou spolupráci, v jejímž rámci se naše fakulta bude podílet na špičkovém výzkumu s následnou pozitivní odezvou v oblasti výuky,“ říká Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc., z Katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT.
„S ČVUT spolupracujeme již pátým rokem a za tuto dobu se nám podařilo realizovat mnoho menších i větších projektů k oboustranné spokojenosti. Nynější spolupráce na Center of Excellence však posune naše partnerství do zcela nové úrovně – a do společnosti vybraných světových univerzit, které již tento program realizují,“ doplňuje Pavel Šuk, ředitel Pražského vývojového centra společnosti Sun Microsystems.


Komentáře