ČEPS bude mít ePortál od Unicornu

Unicorn zvítězil ve výběrovém řízení na dodavatele projektu ePortál společnosti ČEPS, která provozuje přenosovou soustavu pro distribuci elektrické energie v ČR . Řešení nahradí stávající podnikový informační systém pro podporu obchodních procesů spojených se zajišťováním podpůrných a přenosových služeb.
Komentáře