Dvacet let růstu a zrání ICZ

Z lokálního průkopníka mezinárodním dodavatelem, z inovátora nositelem vizí. I tak by se daly ve stručnosti nazvat růst a proměna dnes jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů integrovaných softwarových a síťových řešení, společnosti ICZ a.s.

Dvacet let růstu a zrání ICZ


Až do devadesátých let minulého století, konkrétně k 21. červenci 1997, sahá historie předního tuzemského dodavatele informačních a komunikačních technologií, společnosti ICZ a.s. Firma je ovšem na trhu přítomna již od samého úsvitu ICT v České republice.

Na počátku přitom stála idea založit firmu a začlenit do ní co nejvíce tehdejších úspěšných průkopnických společností s cílem vytvořit nový silný celek, který bude vhodně synergicky kombinovat a integrovat jejich vzájemné kvality.

A to se i stalo: krátce po založení se ICZ a.s. postupně rozšířila o sedmnáct firem, mezi jiným např. Softwarové aplikace a systémy Praha, AMIS Brno, Decros České Budějovice, Internet CZ Praha a další. Správnost vize, jež stála u zrodu značky, se rychle potvrdila a vydařený start byl následován dynamickým růstem. Z původní akciové společnosti tak vyrostla – i díky dalším průběžným akvizicím – dnešní velmi úspěšná Skupina ICZ.

Ta nyní pokrývá svými řešeními prakticky celou sféru ICT. Jsou jimi zejména zakázkové softwarové aplikace, velké databázové registry veřejné správy, specifická řešení pro zdravotnictví, systémy pro zpracování utajovaných informací, pro řízení dokumentů, důvěryhodné archivy, řešení pro výrobu a logistiku, řízení letového provozu nebo některé další specifické systémy pro obranu – to vše se zásadním důrazem na ucelenou bezpečnostní infrastrukturu.

V řadě oborů přitom Skupina ICZ patří mezi naprostou špičku. Mimořádně významným počinem bylo například spuštění Registru živnostenského podnikání, který pro svou práci využívají všechny živnostenské úřady v ČR. Šlo o jeden z prvních velkých procesních registrů v ČR vůbec a byl brzy následován dodávkami či spoluprací na řadě dalších velkých registrů. Společnost stála také za vybudováním systému Extranet ČR, který bezpečně odděluje, šifruje, distribuuje a automatizovaně řídí výměnu informací mezi Bruselem a desítkami uzlů sítě českých ministerstev a dalších orgánů státní moci.

Dalším příkladem může být vysoká angažovanost v projektu eHealth a v jeho rámci pak třeba řešení ePACS pro elektronické předávání lékařské obrazové dokumentace, jež dnes propojuje na 270 zdravotnických zařízení. Jinou důležitou oblastí je zase náročná rozsáhlá digitalizace a obsahové vytěžení archivních dokumentů České správy sociálního zabezpečení.

Po celou dvacetiletou existenci se osvědčují též logistická řešení ICZ unikátně kombinující agendu manuálního a automatizovaného skladu s využitím technologie RFID a také bezpečnostní řešení v podobě primárních dodávek nebo jako nedílná součást dalších implementací. ICZ se dokonce, jako jedna z mála českých firem, podílí i na projektech NATO, v poslední době např. na řešení pozemních systémů pro podporu operací bezpilotních letounů Global Hawk.

Svým významem Skupina ICZ dnes již teritoriálně zřetelně přesáhla hranice České a Slovenské republiky a její vize a koncepty přebírají zákazníci ze zahraničí. Stala se tak dalším příkladem, kdy špičková profesionalita a dlouhodobě konzistentní obchodní politika vedly k pevnému uchycení české firmy na vysoce konkurenčním technologickém trhu. 

Úvodní foto: Jan Horák


Komentáře