Ekologické povědomí nakupujících stoupá, nicméně problémem stále nedostatek informací

Evropský průzkum, který si objednala společnost Kyocera Mita u německého IFAK Institutu, se zabýval tím, jak zaměstnanci vnímají otázky vlivu svých pracovních postupů a jednání jejich firem na životní prostředí.
Komentáře