Energie bez drátů

Výzkumníci jsou opět o něco blíž k zprostředkování elektrické energie bez použití klasického kabelu. Ideál vpravdě bezdrátových zařízení tak není až tak vzdálený, jak by se mohlo zdát. Vědci z výzkumného institutu MIT se zabývají známým fenoménem elektromagnetické indukce, což je jev, při kterém v důsledku časové změny magnetického indukčního toku, ve vodiči dochází ke vzniku indukovaného elektromotorického napětí a indukovaného proudu. Zástupci z MIT teď tvrdí, že by elektromagnetická indukce mohla fungovat na mnohem větší vzdálenosti, než se původně myslelo, a šla by využívat k napájení koncových zařízení typu mobilů či přenosných počítačů.
Komentáře