EU varuje Google, Microsoft a Yahoo před uchováváním dat uživatelů

Evropská unie upozorňuje vyhledávací giganty na možnost porušování evropského práva ohledně ochrany dat uživatelů. Co se Evropské unii na nakládání s daty nezdá?


Společnosti na tuto skutečnost upozornil dopis, který rozeslala pracovní skupina zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES o ochraně dat. Tato skupina od roku 2008 tlačí na vyhledávací giganty, aby neuchovávaly detailní data o vyhledávání déle jak 6 měsíců. Všechny tři společnosti souhlasili změnit dobu uchovávání svých dat, jejich vnitřní politiky se nicméně v současné době odlišují a některá data jsou tak uchovávána až po dobu 18 měsíců.

Co je vlastně myšleno detailním záznamem o hledání? V první řade jde o hledaný termín, poté o datum a čas hledání. K dalším údajům patří IP adresa uživatele, typ prohlížeče a operačního systému, včetně záznamu o použitém jazyku. V podstatě se jedná o údaje, které může každý administrátor webu jednoduše o svých návštěvnících zjistit.

Například Google tato data udržuje po 9 měsíců a poté odstraní poslední trojici čísel v IP adrese uživatele. Pracovní skupina 29 v dopise Googlu napsala, že tato firemní politika dostatečně nezabraňuje možnosti identifikovat daná data na uživatele. Google si také udržuje cookies prohlížeče a to po 18 měsíců. Z těch se dají také zjistit velmi zajímavé údaje. Pracovní skupina dále v dopise tvrdí, že díky až 95 % podílu na vyhledávacím trhu v některých zemích, hraje Google každý den důležitou roli v životě mnohých Evropanů.

V odpovědi na tento dopis se Google zmiňuje o vývoji pravidel založených na nejvyšším užitku pro uživatele a to včetně respektování jejich soukromí, včetně zachování kvality a bezpečnosti jeho služeb. Direktiva Evropské unie ohledně ochrany dat, přímo nenařizuje, jak dlouho mohou společnosti data uchovávat a autority v jednotlivých zemích si dobu stanovují podle sebe, respektive podle doporučení pracovní skupiny.

Podobně jako Google je na tom u nás ne tolik používané Yahoo, které přibližně v polovině roku hodlá zprovoznit pravidla, podle kterých dojde k „deidentifikaci“ většiny dat po třech měsících. Ostatní si prý Yahoo uchová po dobu šesti měsíců. Problémy se týkají i „oblíbence“ Evropské unie Microsoftu. Ten koncem roku 2008 vyzval své konkurenty k dodržování šesti měsíční lhůty po uchování dat. Nyní, jak tvrdí, bude mazat kompletní záznamy o IP adresách po šesti měsících. Pracovní skupina přesto tento týden kritizovala způsob Microsotu, jakým nakládá s cookies registrovaných i neregistrovaných uživatelů.

Závěrem pracovní skupiny je tak návštěva externího auditu, který by měl nakládání s daty těchto tří vyhledávacích služeb prošetřit. Na druhou stranu, neměli by se komisaři zabývat spíše sociálními sítěmi, které mají daleko více osobních informací, než kdy může vyhledávač získat a mnohdy s nimi nakládají také ne zrovna nejlepším způsobem?Komentáře