Evidujte uhlíkové stopy svých podřízených

Společnost LLP Group, rozšířila své produkty time@work a expense@work o modul Carbon Footprint (uhlíková stopa), který počítá množství oxidu uhličitého (CO2) vytvořené každým zaměstnancem.Společnost LLP Group, rozšířila své produkty time@work a expense@work o modul Carbon Footprint (uhlíková stopa), který počítá množství oxidu uhličitého (CO2) vytvořené každým zaměstnancem.

Když jedinec žádá o vyúčtování výdajů a vyplňuje příslušné dokumenty, systém počítá a zobrazuje množství oxidu uhličitého, které vzniklo danou výdajovou položkou. Například při zadávání letu se pouze vybere, zda se jedná o krátký či dlouhý let a systém vypočítá uhlíkovou stopu zaměstnance s ohledem na letovou vzdálenost.

Při zadávání cest autem zohledňuje modul Carbon Footprint rovněž typ použitého vozu. Pro sledování emisí uhlíku systém rozlišuje čtyři typy vozidel: velká auta, vozidla střední třídy, malá vozidla a hybridní vozy. S ohledem na typ dopravního prostředku a ujetou vzdálenost pak systém vypočítá hodnotu, kterou uvádí přímo na výdajovém formuláři. Tato hodnota se automaticky přepočítává, jakmile se do systému zadají další cestovní výdaje.

Systém umožňuje každému zaměstnanci, aby sledoval svoji uhlíkovou stopu kdykoliv během roku a rovněž si může zobrazit množství vytvořeného oxidu uhličitého po týdnech či měsících. Zároveň je možné vytvořit celopodnikové přehledy, které seřadí zaměstnance podle hodnot jejich uhlíkové stopy.


Komentáře