Evropská unie a USA upravili Privacy Shield - dohodu týkající se ochrany dat

Tzv. Privacy Shield prošel úpravami. Přizpůsobit by se mu i navzdory Brexitu měla také Velká Británie.

Evropská unie a USA upravili Privacy Shield - dohodu týkající se ochrany dat


Evropská unie a Spojené státy si odsouhlasily poslední změny dohody týkající se ochrany dat, známé jako Privacy Shield. Ta má nahradit dosud platnou úmluvu Safe Harbour, kterou evropský soudní dvůr loni prohlásil za neplatnou. Privacy Shield je v zásadě vytvořený za tím účelem, aby společnostem zjednodušil přenos dat napříč Atlantikem.

Jestliže dohodu odsouhlasí členské státy, mohla by začít platit už v průběhu července s tím, že připojit by se k ní navzdory Brexitu měla rovněž Velká Británie.

Ke klíčovým patří zejména následující body dohody:

  • USA zřídí úřad ombudsmana, který se bude zabývat stížnostmi občanů Evropské unie na sledování jejich dat ze strany Američanů.
  • USA se písemně zaručí, že osobní data Evropanů nebudou součástí nenáležitého dohledu.
  • EU i US budou každoročně hodnotit, zda nový systém funguje, jak má.

Dle květnového vyjádření Evropského inspektora ochrany údajů je potřeba, aby Privacy Shield zajistil „odpovídající ochranu proti nenáležitému dohledu“ a „závazky spjaté s dozorem, transparentnost, záruky a právo na ochranu údajů“.

Mezi nové úpravy tak patří například následující:

  • Písemný závazek Bílého domu uvádějící, že hromadný sběr dat zasílaných z EU do USA může nastat jen za určitých podmínek a musí být co „nejcílenější a nejkonkrétnější“.
  • Přísnější pravidla úschovy dat: společnosti nově musí mazat data, která už neslouží účelu, pro nějž byla sesbírána.
  • Dodatek, že výše zmíněný ombudsman bude nezávislý na národních bezpečnostních službách.

„Tato nová úmluva chrání základní práva Evropanů a zajišťuje právní jistoty firem,“ uvedl k novému znění Privacy Shield mluvčí Evropské komise.

Úmluva by se přitom měla týkat i Velké Británie, bez ohledu na výsledky referenda o vystoupení země z EU.

„Jestliže bude chtít Británie obchodovat na zahraničních trzích za rovnoprávných podmínek, bude muset dokázat, že je toho schopna. Jinými slovy, britské standardy ochrany dat budou muset být v souladu s těmi unijními,“ uvedl ve svém vyjádření britský vládní Informační komisař.

„Dnes, kdy tolik firem a služeb funguje i za hranicemi, mezinárodní soulad týkající se ochrany údajů je pro tyto firmy, ale i pro zákazníky a občany zásadní.“

Úvodní foto: Fotolia


Komentáře