Firmy zbrojí za záchranu klimatu

Společnosti Intel a Google spojily síly s organizacemi Dell, EDS, Environmental Protection Agency, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Pacific Gas and Electric, World Wildlife Fund a dalšími téměř dvěma desítkami subjektů, aby přispěly k záchraně klimatu prostřednictvím iniciativy CSCI (Climate Savers Computing Initiative). Cílem ekologického projektu je ušetřit energie a omezit emise skleníkových plynů – prostřednictvím nastavení daných cílů v oblasti efektivity využití energie v počítačích a příslušných komponentech a prostřednictvím celosvětové propagace používání těchto energeticky šetrných počítačů a nástrojů řízení spotřeby.Společnosti Intel a Google spojily síly s organizacemi Dell, EDS, Environmental Protection Agency, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Pacific Gas and Electric, World Wildlife Fund a dalšími téměř dvěma desítkami subjektů, aby přispěly k záchraně klimatu prostřednictvím iniciativy CSCI (Climate Savers Computing Initiative). Cílem ekologického projektu je ušetřit energie a omezit emise skleníkových plynů – prostřednictvím nastavení daných cílů v oblasti efektivity využití energie v počítačích a příslušných komponentech a prostřednictvím celosvětové propagace používání těchto energeticky šetrných počítačů a nástrojů řízení spotřeby.

Společnosti zapojené do této iniciativy patří jak mezi zákazníky, tak výrobce výpočetní techniky (včetně producentů počítačů a čipů), dále jde o skupiny usilující o ochranu přírody, dodavatele energií, prodejce, státní úřady a další. Formální definice členství ve skupině se bude upřesňovat v průběhu příštích týdnů.

Výrobci počítačů a komponentů, kteří se do tohoto projektu zapojí, na sebe berou závazek vyrábět energeticky šetrné produkty a splnit nebo překonat požadavky EPA Energy Star. Všechny zúčastněné firmy musí při nákupech nových stolních PC a serverů preferovat úsporná zařízení a zavádět a používat na PC nástroje k řízení spotřeby energie.

Jednotliví spotřebitelé mohou projekt Climate Savers Computing Initiative podpořit zápisem na www.climatesaverscomputing.org spojeným s příslibem, že jejich příští počítač bude splňovat příslušná kritéria. Spotřebitelé se na webových stránkách rovněž naučí, jak plně využít existující úsporné režimy PC, jako je spánek či hibernace, a snížit tak spotřebu počítače až o 60 procent.

Název iniciativy Climate Savers Computing Initiative je licencován programem World Wildlife Fund Climate Savers, v jehož rámci se řada významných společností snaží o snížení emisí oxidu uhličitého.

V první fázi budou požadavky na energetickou úspornost odpovídat doporučením EPA Energy Star, ale v příštích letech se budou zpřísňovat. Například specifikace 2007 Energy Star vyžadují, aby napájecí zdroje PC dosahovaly účinnosti alespoň 80 procent. Nová iniciativa počítá se zvýšením účinnosti do roku 2010 na minimálně 90 %. Kromě toho jsou nastaveny ještě přísnější požadavky na napájecí zdroje běžných serverů (1U a 2U jednoprocesorové a dvouprocesorové systémy): zvýšení z dnešních 85 % na 92 % v roce 2010.


Komentáře