Gigantická investice MSD přinese práci stovkám českých expertů

Příležitost pro více než 500 vysoce kvalifikovaných IT specialistů, ekonomů, biologů a lékařů nabídne nové globální inovativní centrum, které otevřela firma MSD. Bude zkoumat nové možnosti využití IT technologií ve zdravotnictví.

Gigantická investice MSD přinese práci stovkám českých expertů


Vybudování centra, které  sídlí v Praze na Smíchově, bude v letech 2014  –  2016 vyžadovat celkové náklady ve výši 1,5  miliardy  korun,  což  z ní  činí  jednu  z největších  IT  investic  nejen  v  České republice, ale i ve střední Evropě. 

Rozhodnutí  umístit  Globální  inovativní  IT  centrum  do  Prahy  vycházelo  podle představitelů firmy z  dostatku kvalifikovaných  pracovních  sil,  které  česká  metropole  nabízí.  „Hledáme zaměstnance, kteří disponují hlubokými znalostmi v oboru IT, nebo vědomostmi z biologie, chemie a medicíny,“ vysvětluje Clark Golestani, výkonný viceprezident a globální ředitel pro informační technologie MSD.

Nové  centrum  sídlí  v  šestipatrové  budově  Riverview  na  pražském  Smíchově.  Riverview  přináší  řadu neotřelých řešení komunikace uvnitř firmy -- zaměstnanci mohou třeba zachycovat a sdílet informace v rámci  budovy  pomocí  vizualizačních  pomůcek  a  interaktivních  panelů.  Například mohou  psát přímo  na  stěny  a  to,  co  napíší,  bude  automaticky  zaznamenáno,  uloženo  a  sdíleno  s  jejich kolegy.

Inovativní  centrum  se  zaměřuje  zejména  na  matematické  modelování,  bezpečnost  informací, mobilní  technologie  a  analýzy  dat.  Přední  farmaceutické  společnosti  totiž mají  k  dispozici  velké množství údajů výzkumu a vývoje, z výroby nebo dalších činností, přičemž mnohé z nich nejsou dosud plně využity. Pražské IT centrum to nyní chce změnit.

Kromě  poskytování  globální  IT  podpory  pro  společnost  MSD,  se  Globální  inovativní  centrum zaměří i na vlastní výzkum a vývoj v této oblasti. „Aktivity centra nám umožní například využívat informace z big dat a tím pomohou v procesu výzkumu a vývoje léků na globalizovaném trhu,“ vysvětluje John Westby, ředitel MSD IT Globálního inovativního centra.

“Fakt,  že   pacienti  mají své  mobilní  telefony  a  jiné  komunikátory  prakticky  neustále  při  sobě, otevírá  příležitost  vyvinout  mobilní  aplikace,  které  pacientům  pomohou  brát  léky  ve  správnou dobu a ve správné dávce, tím jim umožní mít své zdraví pod kontrolou,” dodává Westby.

Pomocí  složitých  matematických  modelů  využívajících  dostupná  medicínská,  demografická  a sociologická  data,  se inovativním  centrum  pokusí  odhadnout,  která  onemocnění  budou v horizontu  desítek  let  představovat  největší  nebezpečí či kam  má  společnost  zaměřit  svůj výzkum.

„Rostoucí počet moderních léků a dalších medicínských řešení vede plátce k hledání úspor, a jak  věříme,  ruku  v ruce  i  k hrazení  zejména  těch  nejefektivnějších  terapií.  Jedním  z úkolů Globálního  centra  MSD  je  realizovat  ekonomické  studie  založené  na  reálných datech  o  fungování  léků  v klinické  praxi.  A  to  pro  země  z celého  světa,“  vysvětluje  Václav Novotný, generální ředitel pobočky MSD v České republice. „Věříme,  že  takováto  data  budou  zpracovávána  a  dodávána  i  pro  zdravotní  systém  České republiky,“ dodává Novotný.

Úvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.com


Komentáře