IBM se snaží řešit projektem Big Green nastupující energetickou krizi

Společnost IBM oznámila, že rozšíří své globální úsilí v oblasti energeticky účinných technologií pro podniky, které se potýkají s raketově rostoucími výdaji za energii, s ekologickými otázkami a s požadavky na podnikovou udržitelnost.Společnost IBM oznámila, že rozšíří své globální úsilí v oblasti energeticky účinných technologií pro podniky, které se potýkají s raketově rostoucími výdaji za energii, s ekologickými otázkami a s požadavky na podnikovou udržitelnost.

IBM uvedla nové služby, technologie a programy financování, jež mají podnikům pomoci překlenout propast mezi nároky kladenými na ředitele IT, aby budovali „zelenější“ technologické infrastruktury vyhovující rostoucím podnikovým požadavkům, a zájmem finančních ředitelů realizovat rychlý finanční přínos z takových investic.

IBM přichází s tímto oznámením rok po spuštění projektu Big Green (Velká zelená), v jehož rámci se zavázala vynaložit miliardu dolarů na vývoj technologií, které pomohou klientům podstatně zvýšit energetickou účinnost jejich datových center. V datových centrech běží servery a další počítačová zařízení, jež mají díky celosvětově rostoucí poptávce po výpočetním výkonu čím dál větší spotřebu energie.

Za poslední rok dodala IBM více než dvěma tisícům klientů nejrůznější služby, hardwarové a softwarové technologie, které jim umožnily snížit spotřebu energie v datových centrech a snížit související náklady až o 40 procent.

Smyslem druhé fáze projektu Big Green je dosáhnout ještě vyšší energetické účinnosti prostřednictvím vyšší flexibility datových center v přizpůsobování informačních technologií kapitálovým a provozním výdajům. Prostředí datových center prochází dramatickými změnami.

Podle organizace EPA se energetické výdaje v těchto prostředích každých pět let zdvojnásobí a Americká společnost inženýrů vytápění, chlazení a vzduchotechniky (ASHRAE) očekává, že v tomto desetiletí vzroste hustota technologií dvacetinásobně.
Nenechte si ujít:
Greenpeace vydává nové hodnocení výrobců elektroniky

Intel a Asus: Recyklace PC pro světlejší zítřky

Al Gore: IT mohou pomoci proti globálním hrozbám

Green IT: Ekologický postoj je dnes v kurzu

Gartner: Počet počítačů se do roku 2014 zdvojnásobí

Jelikož s energií souvisí zhruba 60 procent kapitálových nákladů a 50 procent provozních nákladů na datové centrum, možnost lepším návrhem a konstrukcí dosáhnout vyšší energetické účinnosti datového centra je podle názoru IBM nyní doslova imperativem.

Díky tomu, že trend Green IT obecně nabývá v současnosti na významu, lze předpokládát, že stále více výrobců se bude snažit o ekologicky šetrná řešení, a úsporné systémy se tak stanou během následujících let samozřejmostí.


Komentáře