Kdo dostane dotace z Evropské unie do IT? Vláda nebo ICT Unie?

Před novou Národní agenturou pro komunikační a informační technologie České republiky varuje ICT Unie. Prý naruší konkurenční prostředí v českém ICT. Hraje se o šest miliard korun z dotací Evropské unie.

Kdo dostane dotace z Evropské unie do IT? Vláda nebo ICT Unie?


Sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací ICT Unie se rozhodlo vypovědět společné Memorandum o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, podepsané v prosinci loňského roku.

Důvodem je nesouhlas s negativním ovlivňováním Národního plánu rozvoje sítí nové generace, který je v gesci MPO a s ním spojený vznik nového státního podniku, kterým má být Národní agentura pro komunikační a informační technologie České republiky.

Vadí nám, když se pravidla tajně mění v průběhu hry. Původní návrh zněl, že z evropských fondů půjde na rozvoj vysokorychlostního internetu v Česku 14 miliard korun spolu s finanční účastí komerčních operátorů v podobné výši,“ říká prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Ty měly podle něj být podle jasných pravidel rozdělovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nyní se však má budovat státní podnik, který s největší pravděpodobnosti zabrání transparentnosti celého projektu -- mimo jiné tím, že by měl vykonávat neslučitelné funkce komerční a současně regulační.

Podniku by mělo být z dotace z EU přiděleno šest miliard korun na budování neveřejné sítě pro potřeby státních organizací. Podnik dokonce počítá s každoročním desetimiliardovým příspěvkem ze státního rozpočtu po dobu následujích deseti let.

Na jedné straně má podle Nováka být příjemcem dotací, koordinátorem výstavby všech sítí a zároveň operátorem sítí a tržním konkurentem pro soukromé firmy. Nehledě na to, že nový úřad znamená obrovské náklady.

To znamená, že miliardy korun z dotací určených pro sítě v slabých regionech bude rozmělňováno na počáteční provoz státního podniku a použito na platy nových úředníků,“ dodává Novák.

Zástupci ICT Unie obeslali písemně všechna ministerstva a vyzvali je k odložení rozhodnutí o zřízení Národní agentury pro komunikační a informační technologie České republiky.

Žádají odklad alespoň do doby finálního schválení připravovaného Národního plánu rozvoje sítí nové generace, jemuž by měl předcházet veřejný dialog zástupců státní správy a průmyslu.

S ohledem na riziko nepovolené veřejné podpory by měl být záměr vytvoření státního podniku notifikován Evropskou komisí. V opačném případě hrozí nejen dlouhodobé poškození ICT oboru, ale také zpoždění čerpání prostředků evropských fondů, nebo dokonce jejich pozastavení,“ tvrdí Novák.

 

Stanovisko předkladatele vládě

Podle důvodové zprávy vlády nový státní podnik vzniká jako národní koordinátor pro budování sítí nové generace tak, aby odpovídal potřebám definovaným v připravovaném Národním plánu rozvoje sítí nové generace.

Důvodem pro vznik nového státního podniku je také to, že bude vhodným právním subjektem, se kterým bude následně moci být sloučena oddělovaná část státního podniku České pošty, kterou je Odštěpný závod ICT služby.

Tímto způsobem bude dále minimalizováno riziko, že by se dodavatel poskytující tyto kriticky důležité služby dostal do hospodářských potíží a následně též do prodlení s řádným poskytováním plnění, popř. že by došlo k úniku utajovaných informací svěřených takovému dodavateli.

K dalším výhradám ICT Unie patří i to, že subvencovaný nový státní podnik má poskytovat telekomunikační a IT služby veřejnému sektoru. To prý může zásadně narušit rovné podmínky fungování ICT trhu a dokonce existenčně ohrozit stávající komerční subjekty. Nebude totiž limitován výší platů a nebude si muset na sebe vydělat. ICT Unie se bojí, že státní podník přetáhne a přeplatí odborníky na českém ICT trhu a naruší tržní prostředí. 

Kromě budovaní vysokorychlostního interentu by se totiž měl věnovat i HW a SW službám pro státní organizace.

"Podnik bude automaticky bude dostávat zakázky od státních organizací, bude moci přeplácet IT odborníky a tím tak bude obecně ničit ICT trh v České republice," dodává Zdeněk Pilz místopředseda představenstva ICT Unie.

Úvodní foto: © innovari - Fotolia.com


Komentáře