Intel: České školy budou digitální

Společnost Intel a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se v uplynulém týdnu podpisem Memoranda o vzájemném porozumění zavázaly podpořit koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009–2013. Učiní tak prostřednictvím dvou projektů: „Intel – Vzdělávání pro budoucnost“ a „1:1 eLearning“.Společnost Intel a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se v uplynulém týdnu podpisem Memoranda o vzájemném porozumění zavázaly podpořit koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009–2013. Učiní tak prostřednictvím dvou projektů: „Intel – Vzdělávání pro budoucnost“ a „1:1 eLearning“.

Pomocí metody „výuky lektorů“ umožní program Intel – Vzdělávání pro budoucnost učitelům pracovat s informačními technologiemi jinak než doposud. S výpočetní technikou se nepracuje pouze v jedné počítačové učebně, ale v běžných hodinách výuky. Učitel i studenti naplno využívají školní počítačovou síť i nová dostupná digitální média (internet, digitální tabule atd.). Plán výuky si připravuje učitel sám a díky tomu může tempo a obsah výuky přizpůsobit tempu práce skupiny i dlouhodobým cílům. Program rovněž podporuje vzdělávání studentů z domova.

Memorandum, které jsme se společností Intel vzájemně podepsali, znamená podporu naší koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělání. Její realizaci si nedokážu představit bez úzké spolupráce se silnými a zkušenými partnery, jako je tento,“ řekl Ondřej Liška, ministr školství.

Jedním z klíčových bodů programu Intel – Vzdělávání pro budoucnost v České republice je školit učitele tak, aby byli připraveni nové možnosti digitální výuky naplno využít. Účast učitelů v tréninkovém programu samozřejmě není povinná. Absolventi programu, kteří úspěšně zvládnou závěrečný test, získají mezinárodní odborný certifikát.

K tomu, aby digitalizace výuky přinesla požadovaný efekt, je nezbytná intenzivní a nepřetržitá podpora ze strany jejího iniciátora, tedy vlády. Uvádí to agentura Economist Intelligence Unit (EIU) ve své Studii o zmenšování digitální propasti v Evropě. Velmi důležitou součástí celého projektu je podpora dalšího vzdělávání učitelů.

Další aktivitou je nový výukový program společnosti Intel pro výuku 21. století s názvem „1:1 eLearning“. Ten je založen na maximálním využití všech znalostí a dovedností studentů. V průběhu výuky studenti průběžně rozvíjejí i schopnost kritického myšlení, řešení abstraktních problémů nebo týmové spolupráce při řešení úkolů. Osvojení těchto dovedností již u nejmladší věkové skupiny může výrazně zvýšit šanci na budoucí úspěšné uplatnění.

Nedílnou součástí programu 1:1 eLearning je využívání speciálních notebooků pro studenty i učitele, určené pro výuku ve škole i doma. Společnost Intel se zavázala základní škole Pramínek v Brně zapůjčit v druhé polovině školního roku 2008/2009 celkem 25 počítačů Intel Classmate PC.

Spolupráce při vzdělávání byla inspirována řadou již probíhajících evropských programů.


Komentáře