Jaká byla dvacátá diskuse OR-Systemáků?

Ve dnech 19. a 20. června se uskutečnilo setkání pracovníků OR-CZ s příznivci, ale hlavně uživateli podnikového informačního OR-Systemu.Ve dnech 19. a 20. června se uskutečnilo setkání pracovníků OR-CZ s příznivci, ale hlavně uživateli podnikového informačního OR-Systemu.

Na pět desítek účastníků mělo možnost vidět, slyšet a vyzkoušet výsledky osmnáctého roku vývoje tohoto rozšířeného informačního systému, jejich vliv a přínos celkové technické a technologické, ale i ergonomické a obsahové úrovni systému.

Mezi prezentované novinky patřil zejména další rozvoj a využití Konfigurátoru objektů dovolujícího, kromě své základní vlastnosti, jíž je popsání objektu (např. skladové položky) pomocí vlastností a hodnot, komunikaci OR-Systemu s uživatelem dle jeho mateřského jazyka, definici národních specifik/ekvivalentů vlastností objektů, tvorbu cen v závislosti na období a způsobu výpočtu a řadu dalších činností usnadňujících práci se systémem.

Z dalších novinek v jádru OR-Systemu lze jmenovat inovovaného Excel Managera pro tvorbu obecných tabulkových výstupů, zjednodušenou automatizovanou tvorbu a ovládání e-mailů a využití elektronického podpisu.

Obchodní a logistická část se prezentovala novými funkcemi, jakými jsou např. sledování historie stavu a změn objednávek a jejich schvalovací řízení, sledování platební morálky zákazníků, poskytování dodatečných slev a vyhodnocování slev, podpora selfbillingu, přechod na EURO slovenských uživatelů, logistické procesy s balíky obsahujícími komponenty finálního výrobku.

Oblast Plánování a řízení výroby se nesla v duchu kapacitního bilancování a v něm pak byla řeč o práci s překryvným množstvím (množstvím dovolujícím zahájit následující operaci), zaplánování souvisejících operací a fixaci zaplánovaných operací (přednostně zaplánované operace) to při zabudování nejen kapacit výrobních zařízení, ale i nářadí a přípravků a započtení skladových položek.

Klasické OR-Systemové informace byly doplněny jednak z „vlastních zdrojů“ o možnosti uplatnění manažerských aplikací IBM Cognos, jednak ze zdrojů partnerských – od firem HP a Bull.


Komentáře