Jsou finanční ředitelé z Marsu a šéfové IT z Venuše? Podle průzkumu PcW zřejmě ano

Studie společnosti PricewaterhouseCoopers zjistila značný rozpor ve vzájemném vnímání oddělení financí a IT a navrhuje, jak tyto rozdíly překlenout.Studie společnosti PricewaterhouseCoopers zjistila značný rozpor ve vzájemném vnímání oddělení financí a IT a navrhuje, jak tyto rozdíly překlenout.
Finanční ředitelé (Chief Financial Officer, CFO) a ředitelé oddělení informačních technologií (Chief Information Officer, CIO) v mnoha společnostech vnímají svou spolupráci a roli tak odlišně, jako by byli každý z jiné planety. To zjistil výzkum připravený společností PricewaterhouseCoopers a CFO Europe Research Services (oddělení CFO Publishing a součást Economist Group).
Zpráva, založená na on-line průzkumu a obsáhlých osobních rozhovorech s více než 130 CFO a CIO z celé Evropy, zjistila, že ačkoliv si finanční a IT ředitelé obvykle vyjadřují vzájemný respekt, CFO si myslí, že IT oddělení nechápou firemní strategii a finanční situaci firmy, zatímco CIO nepovažují komunikaci ze strany finančního oddělení za dostatečnou.
Výzkum naznačuje, že CIO mají o CFO lepší mínění, než je tomu naopak: téměř 60 % ředitelů IT považuje vůdčí schopnosti finančních ředitelů a jejich schopnost spolupracovat, plánovat a dodržovat dlouhodobé strategie za vynikající, ale jen třetina CFO si to myslí o vedoucích IT oddělení.
Nicméně spolupráce mezi finančním a IT oddělením je rozhodující pro úspěch jejich projektů a následný dopad na výnosy firmy. Úspěch a často i životaschopnost podniků dnes závisí na integritě finančních dat a rychlosti jejich přenosu. CFO a CIO proto musí být schopni efektivně komunikovat, rozumně řešit vzájemné rozpory a pravidelně revidovat nastavené procesy, aby spolehlivě fungovaly.
Důležité je sdílení znalostí a zkušeností. Jeden z účastníků výzkumu například zavedl pravidelnou rotaci zaměstnanců, kdy nadějné IT manažery vyslal na určitý čas pracovat do obchodního oddělení, a naopak lidem z obchodního oddělení dal možnost vyzkoušet si práci v IT. Jiné firmy považují kvalitnější finanční vzdělávání IT ředitelů za způsob, jak překlenout propast mezi oběma obory a dosáhnout vzájemného pochopení.
IT oddělení by také mělo mít svého zástupce na nejvyšší úrovni vedení. Ať už bude CIO podřízen finančnímu, nebo přímo generálnímu řediteli, musí být jeho role a přínos pro firmu uznávána. IT ředitel by se také měl konkrétním způsobem podílet na dosahování strategických cílů.
Je přirozené, že CFO a CIO často soutěží o pozornost, finanční zdroje a autoritu, ale klíčem k úspěchu jejich projektů a k vyššímu výkonu společnosti je schopnost vzájemně spolupracovat a důvěřovat si.
Posledním důležitým krokem pro úspěšnou spolupráci mezi finančním oddělením a IT je měření úspěšnosti projektů: nalezení indikátorů, které doloží, jak nové technologie zvyšují produktivitu podniku, a budou jasně demonstrovat návratnost investic do IT.


Komentáře