Komplexní zabezpečení i snadná správa síťového prostoru

Caleum a.s. jako dodavatel komplexního řešení zabezpečení sítí se orientuje především na prověřené technologie českých firem. Základní pilíř nabízeného řešení bezpečnosti provozu počítačových sítí tvoří úspěšná integrace produktů Flowmon Anomaly Detection System a AddNet.

Komplexní zabezpečení i snadná správa síťového prostoru


Flowmon je moderní technologie monitoringu rozsáhlých počítačových sítí na bázi datových toků. Díky tomuto řešení lze ve velmi krátkém čase odhalit případné provozní problémy a současně je možné sledovat výkonnostní parametry, vytíženost sítě, vzniklé provozní anomálie i dosud neznámé nebo specifické hrozby.

Řešení AddNet je komplexní produkt integrující pokročilé nástroje pro monitoring sítě na L2 vrstvě, DNS a DPHC server, management IP adres, správu BYOD a zabezpečení v rámci protokolu 802.1x. Umožňuje organizacím řídit své sítě centrálně, a to i bez nutnosti mít specializovaný personál.

Každý z výše uvedených produktů se může  používat samostatně, ale jejich propojením lze dosáhnout významnou přidanou hodnotu. Integrace technologie Flowmon se systémem AddNet funguje na úrovni tzv. prokliků, což znamená, že při detekci problému se správce pouhým kliknutím přepne do prostředí AddNet.

Díky tomu lze velmi rychle reagovat na případnou hrozbu a okamžitě ohroženou stanici odpojit od sítě nebo ji přiřadit do karanténní VLAN. Spojením obou produktů značně vzroste schopnost IT specialistů velmi rychle reagovat na hrozbu a účinně ji elimininovat, což je v dnešní době inteligentních virů a ransomwaru neocenitelné.

Administrátoři, správci i bezpečnostní pracovníci tak získají nástroje, které jim umožní proaktivně řešit správu sítě, odhalit bezpečnostní incidenty, efektivně je zpracovat a v neposlední řadě provádět jejich zpětnou analýzu. 

 

Rozšíření portfolia

Firma Caleum svou nabídku rozšířila také o šifrované úložiště SecureAnyBox. To zajišťuje uživateli bezkonkurenční zabezpečení uložených informací, neboť pouze on k nim má přístup a může si je přečíst.

Kromě této základní funkce umožňuje zákazníkům řešit především následující:

-          bezpečné předání utajovaných informací (hesel, certifikátů atpod.) nově nastupujícímu zaměstnanci, či naopak odebrání přístupu k nim odcházejícímu,

-          přesné zjištění, kam měl daný zaměstnanec přístup, kdy si naposledy vyzvedl hesla,

-          bezpečné ukládání souborů, dokumentů, certifikátů, hesel a kreditních karet, tzn. žádná zadní vrátka; veškeré aktivity a změny jsou plně auditované a reportované,

-          efektivní práce s právy uživatelů a skupin včetně dědění práv, řízení jejich přístupu apod.,

-          audit používaných hesel v organizaci, tzn. kontrola, zda zaměstnanci používají dostatečně silná hesla odpovídající firemní bezpečnostní politice,

-          ukládání a vyzvedávání důvěrných informací pouze v přítomnosti více bezpečnostních „důstojníků“,

-          generování hesel privilegovaných účtů, lokálních administrátorů a dalších účtů na stanicích a serverech na denní bázi,

-          import specifických dat konkrétním zaměstnancům nebo obchodním partnerům/spolupracujícím subjektům s využitím vlastního API,

-          je nástrojem pro servisní partnery a poskytovatele služeb, ideální jako úložiště pro vzdálené přístupy ke klientům, heslům k aktivním prvkům, serverům a doplňujícím informacím o nich.

„Zařazením SecureAnyBox do portfolia rozšiřujeme naši nabídku o další kvalitní produkt, jenž umožní zákazníkům pokrýt oblast bezpečné práce s utajovanými informacemi. Využití nástroje SecureAnyBox  navrhujeme vždy v souladu s vnitropodnikovou bezpečnostní politikou. V případě potřeby jsou naši odborníci schopni navrhnout takové změny, které budou zárukou celkového zvýšení bezpečnosti,“ dodáváJosef Ladra, předseda představenstva Caleum

 

Deset let na trhu

Společnost Caleum byla založena už v roce 2009 jako společnost s ručením omezeným a v roce 2012 se transformovala na akciovou společnost. Na počátku se věnovala z velké části prodeji hardwaru, zejména oblasti datových center, a později se zaměřila také na servisní služby.

V současné době rozšiřuje své aktivity do dalších oblastí, jako jsou cloudové služby, dohledové služby, kybernetická bezpečnost, ochrana dat a vývoj softwaru. Firma také spolupracuje s řadou předních firem v ČR i v zahraničí.

Zákazníky společnosti Caleum lze najít ve státní správě, samosprávě i v soukromém sektoru. Cílem firmy je dosáhnout dlouhodobé a kvalitní spolupráce. V současné době patří pod Caleum další tři společnosti zabývající se průmyslovým úsporným osvětlením, energetickou nezávislostí a ochranou akustických dat.

Úvodní foto: © vichie81 - Fotolia.com


Komentáře