Konference ISSS: představen systém Ministerstva spravedlnosti pro zjištění aktuálního stavu případu u soudu

V Hradci Králové minulý týden proběhl jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě doprovázený mezinárodní konferencí LORIS a visegrádským setkáním V4DIS. Osobní záštitu konferenci poskytli premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra Ivan Langer, visegrádskému setkání pak podobně jako v loňském roce předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka.V Hradci Králové minulý týden proběhl jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě doprovázený mezinárodní konferencí LORIS a visegrádským setkáním V4DIS. Osobní záštitu konferenci poskytli premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra Ivan Langer, visegrádskému setkání pak podobně jako v loňském roce předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka.

Ministerstvo spravedlnosti ČR představilo úplnou novinku - systém, který umožní uživateli internetu zjistit aktuální stav konkrétního případu u příslušného soudu. Po zadání spisové značky a jména soudu budou zveřejněny informace o stavu řízení a některé informace z historie oběhu spisu. Předpokládá se, že ověřovací provoz započne u vybraných okresních soudů již počátkem letošního června.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se výrazně podílelo na programovém bloku eTurismus, kde byly mimo jiné představeny například turistické portály východních Čech a kraje Vysočina či ePraha a podpora turismu i řada dalších zajímavých témat.

Tradičně velký zájem byl o prezentace projektů podporujících rozvoj informační společnosti, o bloky týkající se informatizace územních samospráv nebo o specializovaná řešení pro veřejnou správu, portály či GIS systémy. Své posluchače si našla i bezpečnost informačních systémů nebo otázky spojené s financováním moderních řešení pro státní správu ze zdrojů Evropské unie.

Konference LORIS (Local and Regional Information Society) se letos věnovala především town-twinningové spolupráci evropských měst. Hlavním tématem byl hlavně rozvoj e-governmentu na lokální a regionální úrovni či využívání prostředků EU při rozvoji vybraných ICT projektů, town-twinningu, networkingu nebo rozvoji e-turismu.

Visegrádská konference V4DIS (Visegrád Four for Developing Information Society) byla zaměřena hlavně na další rozvoj informatizace veřejné správy v regionu V4 a aktuální otázky z oblastí e-governmentu a e-turismu. Jednání se osobně účastnil také výkonný ředitel Mezinárodního visegrádského fondu Kristof Forrai. Více informací o konferenci ISSS 2007 i o předchozích ročnících včetně aktuálního programu a řady zajímavostí lze najít zde.


Komentáře