Kulatý stůl: Připravte se na boom softwarově definovaných technologií

Computerworld uspořádal svůj další kulatý stůl, jenž byl tentoktát zaměřený na provozovatele a dodavatele softwarově definovaných technologií, konktrétně sítí a úložišť. Stručný výtah z diskuse si můžete přečíst, nebo můžete zhlédnout celý záznam na videu.

Kulatý stůl: Připravte se na boom softwarově definovaných technologií


Jaký je stav softwarově definovaných sítí a úložišť v České republice? To bylo téma dalšího z kulatých stolů, které pořádá časopis Computerworld.

Pozvání k diskuzi přijali Michal Zlesák ze společnosti Extreme Networks, která je podle jeho slov momentálně třetím největším globálním dodavatelem síťových technologií, a Martin Zikmund, jenž zastupuje firmu SUSE, jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů open source řešení pro firemní klientelu.

Tady jsou názory výše uvedených expertů.

 

Computerworld (CW): Softwarově definované technologie zatím v Česku nejsou součástí většiny firem. Co mohou podnikům přinést?

Martin Zikmund: V případě softwarově definovaných úložišť (SDS) jde vlastně o pokračování evoluce v oblasti virtualizace serverů, kdy na jednom fyzickém serveru běží více těch virtuálních. A obdobná je i situace u úložišť, kdy se dosavadní různá vyhrazená úložná řešení nahradí jediným řešením – prostřednictvím softwarové vrstvy se vytvoří několik typů úložišť s různými výkonnostními parametry či logickým členěním. Uživatel si tak například může požádat o úložiště s pro něho vhodnými vlastnostmi a pomocí softwaru se storage nakonfiguruje. Důležité je říci, že takové úložiště funguje na komoditním hardwaru.

Michal Zlesák: U softwarově definovaných sítí (SDN) je klíčová viditelnost v síti, tedy schopnost vědět, co se v ní děje. To je důležité pro to, aby se mohly propojit funkce sítě s virtualizovanými servery i úložišti – s kým má kdo a proč komunikovat. Pak je jednoduché vytvořit rozhraní k dalším systémům a poskytovat jednoduchý application provisioning v síti, tak aby integrátoři, poskytovatelé služeb i podniky dokázali tyto služby jednoduše nasazovat bez nutnosti složitých  manuálních konfiguračních kroků, které se budou dělat automatizovaným způsobem.  

CW: Jaká je úroveň nasazení softwarově definovaných úložišť v tuzemsku?

Martin Zikmund: Dnes jsme spíše na začátku tohoto procesu, podle mne se dá v tuzemsku mluvit o 10–15 % firem, které jsou v nějaké fázi softwarově definované architektury. Svět už je trochu dál, ale Česko je dosti konzervativní, takže ten hlavní boom nás teprve čeká.  

Michal Zlesák: Náš trh je bohužel poměrně rezistentní, ne že by se trendy nevnímaly, ale pokud má dojít k realizaci,  nastane často zádrhel. Vnímáme už ale projekty, kde je snaha vylepšit své sítě, především tedy její management. Jsem ale optimista, protože ty trendy se začínají u nás už objevovat.

CW: Co bývá největším motivem pro přechod na softwarově definované technologie?

Martin Zikmund: V případě SDS to kromě nákladové položky bývají především vyšší flexibilita a růst objemu ukládaných dat ve spojitosti například s internetem věcí, zvýšenou podporou mobility či vzestupem významu multimediálního obsahu. To vše vede podniky k tomu, aby začaly přemýšlet jinak než jen prostým přikupováním dalších úložišť.  

Michal Zlesák: Krásným příkladem, jak se může SDN dostat do firmy, je, když třeba ředitel podniku chce využít Skype for Business a ten mu kvůli současnému nastavení sítě nefunguje dostatečně dobře – a podobné je to i s jinými podnikovými nástroji, které je nutné prioritizovat. To všechno totiž začne nutit IT svou dosavadní strategii přepracovat. Nevyřeší to výměna infrastruktury, nutná je změna architektury sítě. Musím vědět, co se v té síti děje, dynamicky nastavovat  nějaké profily a mít možnost to ovlivnit.

CW: Při pohledu do nedávné historie se v případě nasazení softwarově definovaných technologií uváděly možné úspory až 50 %. Potvrdilo se to?

M. Zikmund: Co se týče úložišť, máme už zákazníky, kteří se dostali dokonce až na 70 % úspor, takže to nejsou nereálná čísla. Záleží ale na mnoha okolnostech – z jakého prostředí se vychází a jaké byly počáteční náklady. Nejde ale jen o finanční úspory, ale SDS přináší i další benefity, jako vyšší flexibilitu, schopnost rychle reagovat na požadavky, které jsou v současnosti dynamičtější než dříve. Takže přínosem není jen finanční úspora, ale i schopnost fungovat tak, jak současný svět IT vyžaduje.

M. Zlesák: V případě sítí se to nedá tak jednoduše kvantifikovat. Tady to přináší výhody především okolo správy – kdy se třeba v campusu 50 nemocnic dokážou díky SDN starat o síť pouze dva lidé. Díky podpoře orchestrace služeb není nutné při různých požadavcích volat helpdesk či něco manuálně vytvářet. Dobrým případem může být jeden náš zákazník v Americe – tam se sítě dnes stavějí jen na základě prokazatelné návratnosti investic. Tento klient postavil na stadionu síť, která se zpětně proplácí z marketingových přínosů  – návštěvníci dostanou různé služby, a pokud vím, tak se tam návratnost investic pohybuje v řádu měsíců.  Tam jde o to, aby lidé nebyli u televize či doma, ale aby chodili na ten stadion a tam netrávili čas jen u onoho sportovního utkání, ale využívali i další služby. Pokud máte nástroj, který vám umožní dynamicky nabízet různé služby a měřit je,  pak i víte, co vám to přineslo.Úvodní foto: IDG CZ


Komentáře