Kulatý stůl: Připravte se na boom softwarově definovaných technologií

Computerworld uspořádal svůj další kulatý stůl, jenž byl tentoktát zaměřený na provozovatele a dodavatele softwarově definovaných technologií, konktrétně sítí a úložišť. Stručný výtah z diskuse si můžete přečíst, nebo můžete zhlédnout celý záznam na videu.

Kulatý stůl: Připravte se na boom softwarově definovaných technologií


CW: Jaký je typický příklad nasazení softwarově definovaných úložišť?

M. Zikmund: V tuzemsku jsou SDS obecně poměrně populární v oblasti vzdělávání a výzkumu.  Důvodem je velké množství dat, která tyto organizace produkují. Je tam souvislost i s existencí různých grantů a dotací, kdy tyto firmy získají v rámci těchto projektů řadu údajů, které ale musí udržet i poté, co finanční podpora pro projekt skončí – tudíž jsou motivovány mít systém, který dokážou ufinancovat i bez dalších větších výdajů. A to je výhoda SDS, které bývají finančně daleko zajímavější než proprietární systémy zavedených výrobců, kde naopak s časem často náklady stoupají kvůli různým poplatkům na údržbu. Dalším příkladem, kde se SDS uplatní, je OpenStack, kde se vhodně doplňuje aplikační dynamika s dynamikou na úrovni úložišť. A častými uživateli jsou i organizace pracující s kamerovými záznamy, kdy vzniká velké množství dat, jež se musí po určitou dobu uchovávat, takže tyto společnosti hledají vhodnou platformu, kterou lze dobře škálovat – a tady je SDS velmi vhodným řešením. A konečně se dá říci, že pokud hodláte využívat big data, měli byste vážně zvažovat právě SDS, protože při jejich zpracování si můžete vytvořit pool serverů, kdy část budete využívat na výpočty a část na úložiště, a podle toho, jak se budou měnit vaše požadavky, můžete servery přeskupovat, což vede k vysoké flexibilitě takového řešení.

CW: Často se v souvislosti se softwarově definovanými technologiemi mluví o velkých zákaznících. Pro ty malé je to tedy nedostupné?

Martin Zikmund: To se tak říci nedá. U příkladů se vždy zveřejňují velká jména, protože jsou pro veřejnost známější. My sami s SDS chodíme i za zákazníky, kteří mají například 50 TB dat – třeba jde o malá výzkumná pracoviště, retailové řetězce, malé výrobní podniky. U nich to možná dává ještě větší smysl, protože jsou náchylné na to vyjednat si příznivější ceny u klasických dodavatelů úložišť, takže pro ně dává smysl si pořídit open source řešení SDS, které je pro ně výrazně cenově dostupnější.

Michal Zlesák: To platí i u SDN. Softwarově definovaná řešení jsou vhodná pro ty, kteří nechtějí nebo si nemohou dovolit nějaké větší IT oddělení. Takových firem je stále více – chtějí síť, která je automatizovaná. Máme třeba implementace ve státní správě, kde se o celou síť stará jediný člověk, jenž má systém správy svázaný s viditelností v síti, bezpečnostními řešeními, analytikou apod.  Takže o SDN by se měly zajímat i menší organizace, jako třeba výrobní firmy, retail, transport, logistika, školy apod.

CW: Jak snadné, či nesnadné je nasazení softwarově definovaných technologií ve firmě?

Michal Zlesák: Ano, na první pohled se může zdát, že je to složité, ale je to otázka poskytovatele příslušných služeb, jaké má zkušenosti apod. Pro zákazníka je důležité, aby dokázal formulovat své požadavky, co vlastně chce  a co bude chtít řešit v budoucnu, a zkušený provider mu dokáže nastavit SDN podle jeho potřeb. SDN se samozřejmě dá implementovat i svépomocí, z našich zkušeností ale vyplývá, že je vždy lepší, když je u toho nějaký partner, který má zkušenosti a může mu s novou funkcionalitou pomoci  – u SDN totiž platí, čím více funkcí tohoto řešení využijete, tím větší přidanou hodnotu dostanete. Doporučuji proto celé řešení minimálně konzultovat se zkušeným implementátorem.

Martin Zikmund: My se snažíme vždy nabídnout jednoduchou formu instalací a konfigurací, takže zákazník si může zvolit, zda si to celé udělá sám, anebo pro to využije nějakou partnerskou organizaci. Ne každý má ale možnosti a schopnosti si to implementovat sám, takže většina našich klientů stejně volí cestu přes partnery. Základem je ale umět stanovit si své požadavky a podle toho systém nakonfigurovat – to se dá udělat během pár dní.

 Úvodní foto: IDG CZ


Komentáře