Kvintech: Aplikace CRM u nás zatím pokulhává

Zatímco celosvětově se trh s aplikacemi pro řízení vztahů se zákazníky rychle rozvíjí, u malých a střední společnosti v České republice tomu nic nenasvědčuje.Zatímco celosvětově se trh s aplikacemi pro řízení vztahů se zákazníky rychle rozvíjí, u malých a střední společnosti v České republice tomu nic nenasvědčuje.
Přitom nedostatek kvalitní péče o zákazníky ohrožuje konkurenceschopnost českých firem jak vůči zákaznicky orientovaným zahraničím společnostem a globálním korporacím, tak vůči lépe připraveným lokálním konkurentům. A právě nyní by rychle rostoucí organizace, které vsadí na nejmodernější trendy v oblasti CRM (Customer Relationship Management neboli řízení vztahů se zákazníky), mohly využít nejnovějších technologií k eliminaci těchto rizik.
Systémy CRM se používají pro specifické činnosti již delší dobu, ale z důvodu například, deregulace trhu, nových obchodních modelů, internetu, či elektronické komunikace, se kompletně mění pohled na tuto oblast. V dnešní době marketingoví odborníci čím dál více hovoří o tom, že je třeba změnit orientaci z produktů na zákazníky.
V rámci Evropy trh s CRM systémy a jejich implementace ve firmách dynamicky roste především v západní Evropě, kde je ale větší důraz kladen na zákaznické služby a jejich podporu. Ve střední a východní Evropě jsou CRM trhy podstatně menší. V České republice prozatím ještě nejsou řešení na bázi CRM zcela běžná, nicméně již množství podniků, především v oblasti telekomunikací, finančních služeb a veřejných služeb začalo tato řešení využívat.
„Odhadujeme, že velikost českého trhu v segmentu malých a středních firem se pohybuje v v řádu miliard korun, přičemž z poloviny jsou prostředky investovány do vývoje softwaru na zakázku. A právě tento způsob přináší SMB zákazníkům mnohá pozitiva,“ říká Pavel Ponížil, CEO společnosti Kvintech. „Růst v České republice bude v letošním roce určitě vyšší než celosvětových 14 procent, z našich odhadů vyplývá, že přesáhne 15 procent a bude se blížit ke 20 procentům.


Komentáře