Lepší kvantová kryptografie

Američtí technologové přišli s novým způsobem šifrování zpráv, který je založen na náhodném pohybu elektronů ve vodiči. Tato metoda je podle všeho výhodnější než distribuce klíčů v podobě fotonů používaná v současné kvantové kryptografii.Američtí technologové přišli s novým způsobem šifrování zpráv, který je založen na náhodném pohybu elektronů ve vodiči. Tato metoda je podle všeho výhodnější než distribuce klíčů v podobě fotonů používaná v současné kvantové kryptografii.

S popsanou metodou přišel Laszlo Kish z texaské A&M University. Data jsou posílána v nepravidelných intervalech a maskována jako tepelný šum. Kódování i dekódování se provádí prostřednictvím rezistorů na obou koncích linky. Jeden z nich má vysoký odpor, druhý nízký. Oba vytvářejí náhodný šum, mezi který se vkládají signály zprávy.

Případný narušitel na trase nerozezná střední úroveň signálu, tedy vlastní zprávu, od skutečného šumu. I kdyby se mu ale podařilo signál oddělit, neví, jak ho transformovat do řady nul a jedniček, protože nezná nastavení použitých rezistorů. Odposlouchávání linky také změní úroveň šumu a příjemce se tak o pokusu o narušení dozví.

Kvantová kryptografie sice poskytuje 100% úroveň ochrany přenášené zprávy, v současné době je však jejím limitem distribuce klíčů, která je pomalá a nákladná. Limitující je také maximální dosažená vzdálenost. Popsaná technologie dokázala v testu zvládnout doručit klíče až na 2 000 km.


Komentáře