Linus Torvalds spoluvýhercem ceny Millennium Technology

Tvůrce Linuxu získal finanční odměnu ve výši 600 tisíc eur (15,3 mil. korun) za přínos k šíření svobodného a open source operačního systému.

Linus Torvalds spoluvýhercem ceny Millennium Technology


Torvalds byl na letošní cenu nominován v dubnu spolu se Šinjou Jamanakou, který se zabývá výzkumem kmenových buněk. Od té doby všichni vyčkávali, pro koho se nakonec výbor udělující cenu rozhodne. Výsledek byl oznámen ve středu. Letošní cenu Millennium Technology dostali oba nominovaní a podělí se tak o celkovou sumu určenou jejímu příjemci. Celková suma určená vítězi činí 1,2 milionu euro (30,6 mil. korun). Vyhlášení ve finské Státní opeře v Helsinkách se zúčastnil i finský prezident Sauli Niinistö.

„Výbor udělující cenu se poprvé v desetileté historii ceny Millennium Technology rozhodl ocenit oba nominované,“ oznámil Ainomaija Haarla, předseda finské Technické akademie, která tuto cenu uděluje. „Výzkum kmenových buněk Šinji Jamanaky i činnost Linuse Torvaldse v softwaru open source pomohly k posunu ve vývoji obou oblastí a budou důležité i pro budoucí generace.“

Haarla dodal, že zatímco Jamanakův objev nové metody vytvoření umělých pluripotentních kmenových buněk (buňky, které se můžou změnit do mnoha různých druhů tkání) „pomohou v boji s nevysledovatelnými chorobami, díky práci Linuse Torvaldse je internet otevřený pro sdílení vědomostí a pro blaho lidstva – ne jen jako zdroj zisku.“

Cena Millennium Technology je udělována jednou za dva roky za inovace, které výrazně zlepšují kvalitu lidského života jak v současnosti, tak v budoucnosti. Cenu již obdržel například tvůrce principu webu Tim Berners-Lee, vynálezce barevných LED a modrého laseru Šudži Nakamura nebo Robert Langer za vývoj nových biologických látek vhodných k regeneraci tkání. Prozatím posledním oceněným byl Michael Grätzel za vývoj solárních článků, které poskytují levnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.

Torvalds po vyhlášení výsledků poděkoval „všem lidem, se kterými jsem spolupracoval, kteří celému projektu nejen pomohli k technickému úspěchu, ale zároveň přispěli k jeho větší zábavnosti a zajímavosti.“

Finská Technická akademie odkazuje na medailonky obou oceněných na YouTube:

Úvodní foto: © pixel_dreams - Fotolia.com


Komentáře