LogicaCGM se více zaměřuje na ČR

Management společnosti LogicaCMG se v novém roce chce více zaměřovat na Českou republiku.Management společnosti LogicaCMG se v novém roce chce více zaměřovat na Českou republiku.

Dochází i k významným změnám v jejím vedení. Od 1. 1. 2008 je Pavel Malínek, dosavadní finanční ředitel LogicaCMG pro CEE region (střední a východní Evropa), pověřen řídit daný region na poziciCEO. LogicaCMG pro Českou republiku povede Šimon Mastný. Ten doposud v LogicaCMG vykonával funkci zástupce ředitele LogicaCMG pro Českou republiku a zároveň vedl divize Telecoms a Financial Services. Naopak Róbert Sándor, dosavadní CEO pro CEE region, po téměř dvou letech strávených v této vrcholové pozici a celkem devíti letech ve firmě, z LogicaCMG odchází, aby mohl opět žít na Slovensku a více se věnovat své rodině.


Komentáře