LOGmanager se nově bude nabízet přes distribuční kanál Veracompu

LOGmanager, což je nástroj pro sběr a analýzu provozních a bezpečnostních logů firmy Compunet, přechází na distribuční prodej. Prvním a zatím jediným distributorem s přidanou hodnotou je Veracomp.

LOGmanager se nově bude nabízet přes distribuční kanál Veracompu


CompuNet dosud (tedy asi dva roky), prodával LOGmanager sám, kvůli rostoucímu zájmu uživatelů se ale mění obchodní model. Vývoj produktu se vyčleňuje do samostatné společnosti Sirwisa, která se bude soustředit právě jen na vývoj, a výrobce uzavřel první distribuční kontrakt.

Distributorem s přidanou hodnotou se stává od roku 2016 společnost Veracomp. Resellerům poskytuje kompletní předprodejní podporu, zapůjčení dema i prezentaci u zákazníka. Sirwisa pak dodá partnerům hlubší technickou analýzu uživatelského prostředí a také poskytne vazbu na další vývoj appliance LOGmanager.

Filip Weber,  jednatel společnosti CompuNet, tvrdí, že cílem není pouhý prodej appliance, ale zároveň i pomoci zákazníkům s analýzou provozních a bezpečnostních logů, nastavením reportů a alertů a také správně rozumět informacím v lozích.

To vytváří velký prostor pro práci partnerů, kteří mají s určitým zákazníkem zkušenosti a znají dopodrobna jeho síť a zabezpečení,“ dodal Weber.

Podle mnohých expertů totiž řada systémů pro správu logů provozovaných v organizacích funguje jen v omezeném režimu, který ani zdaleka nevyužívá potenciál, který tento typ řešení může poskytnout.

LOGmanager mj. využívá nový typ databáze se škálovatelnou kapacitou a výkonným systémem prohledávání a prezentaci nalezených dat.

Jeho podstatou je sběr všech relevantních eventů a logů organizace, jejich ukládání do centrálního zabezpečeného úložiště s předem definovanou retencí a možností prohledávat enormní množství dat v reálném čase. Výstupy prohledávaní jsou přitom prezentované v textové i grafické podobě s vysokou mírou interakce vzhledem k nalezeným datům.

Systém rovněž umožňuje dlouhodobě ukládat data v nezpochybnitelné podobě pro potřeby shody s předpisy, požadavky pro forenzní analýzu a případné bezpečnostní audity.

Úvodní foto: © sommai - Fotolia.com


Komentáře