Logos definitivně v náručí firmy Ness

Převzetí společnosti Logos dokončila firma Ness Technologies. Logos byl přejmenován na Ness Logos a bude fungovat jako dceřiná společnost Nessu Czech do konce letošního roku. Pak budou obě společnosti vystupovat již jen pod názvem Ness Czech. Pavel Šťovíček, dříve předseda představenstva společnosti Logos, bude nadále působit jako chairman společnosti Ness Czech a bude zodpovědný za strategický rozvoj společnosti.Převzetí společnosti Logos dokončila firma Ness Technologies. Logos byl přejmenován na Ness Logos a bude fungovat jako dceřiná společnost Nessu Czech do konce letošního roku. Pak budou obě společnosti vystupovat již jen pod názvem Ness Czech. Pavel Šťovíček, dříve předseda představenstva společnosti Logos, bude nadále působit jako chairman společnosti Ness Czech a bude zodpovědný za strategický rozvoj společnosti.
Dokončení této akvizice předcházelo schválení celé transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Nová organizační struktura odpovídá stávajícím klíčovým vertikálám - Finance, Telco, Utility and Manufacturing a Public. V jejím rámci bude společnost využívat to nejlepší z obou firem, a to jak všech výhod systému Zákaznických týmů, který přinesl Logos, tak model vertikálních divizí společnosti Ness.
„Díky této transakci se společnost NESS Czech stává klíčovým poskytovatelem IT služeb v České republice, jehož výnosy přesáhnou hranici dvou miliard Kč,“ řekl Pavel Šťovíček, chairman NESS Czech. „Obě společnosti se vzájemně doplňují svými kompetencemi a silnými stránkami a našim zákazníkům nabídnou vyvážené portfolio špičkových služeb a řešení, umožňující jim rychleji dosáhnout jejich obchodních cílů. Do budoucna se zaměříme na další rozšiřování nabídky, budování partnerství a hledání nových směrů rozvoje. Jedním z našich klíčových úkolů pro nadcházející rok je účinně využít prodejní potenciál napříč našimi cílovými trhy a pokračovat v trendu organického růstu.“
„Sloučená společnost NESS Czech má přes 1000 zaměstnanců, kteří jsou základem pro náš současný i budoucí obchodní růst,“ řekl Mirko Kalous, generální ředitel společnosti NESS Czech. „Silná motivace a výjimečné dovednosti zaměstnanců a manažerských týmů obou firem jsou velmi důležitou součástí integračního procesu. Během integrace budeme nadále pokračovat v otevřené externí i interní komunikaci, abychom zajistili plnou transparentnost ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům i partnerům.“Komentáře