Los Angeles: Největší podnikový křest v historii Microsoftu

Novou generaci podnikových produktů - Windows Server 2008, Visual Studio 2008 a SQL Server 2008 - představil za účasti 4 000 zákazníků a partnerů z celého světa v Los Angeles CEO Microsoftu Steve Ballmer.Novou generaci podnikových produktů - Windows Server 2008, Visual Studio 2008 a SQL Server 2008 - představil minulý týden za účasti 4 000 zákazníků a partnerů z celého světa v Los Angeles CEO Microsoftu Steve Ballmer. Představitelé Microsoftu označili uvedení novinek, o něm jsme vás už stručně informovali ve čtvrtek, za největší akci představující podnikové produkty v historii firmy a za zásadní krok k naplnění iniciativy dynamického IT.
K zásadním novinkám Windows Serveru 2008 patří možnost nasazení tzv. Server Core s funkcionalitou potřebnou pouze k plnění požadovaných funkcí, tedy bez zbytečné režie, což má přinést až 60% snížení nároků na záplatování a až 10% úspory na napájení. Součástí serveru je rovněž IIS 7 (Internet Information Services) nabízející těsnější integraci s ASP.NET, dokonalejší diagnostiku a vyšší bezpečnost. A když už je řeč o bezpečnosti, zmiňme v souvislosti s Windows Serverem 2008 ještě alespoň implementaci technologie NAP (Network Access Protection) ověřující bezpečnost počítačů připojovaných k síti. Zásadní novinkou je zde také pokročilá podpora virtualizace prostřednictvím technologie Hyper-V (mj. s podporou 64bitových a víceprocesorových virtuálních strojů), která je zatím k dispozici v betaverzi. "Chceme virtualizaci demokratizovat," uvedl při uvádění Windows Serveru 2008 Steve Ballmer. "Virtualizace by měla bez problémů běžet - pokud bude vyžadována - na 90 nebo na 100 procentech serverů, ne na současných 5 nebo 7 procentech."

Pro vývojáře
Visual Studio 2008 přináší zásadní vylepšení v oblasti webového vývoje, a to mimo jiné při práci s JavaScriptem, pro který je nyní k dispozici plnohodnotný debugger i podpora technologií Intellisense. Snazší spolupráci s databázemi ve Visual Basicu a C# zase nabízí technika LINQ (Language Integrated Query) zjednodušující syntaxi dotazování databáze. V rámci keynote byla mimo jiné prezentována ukázka změny obsahu webové stránky v ASP.NET, kdy programátor rozdělil okno zobrazení stránky na dvě části - kód a jeho vizualizaci - a při kliknutí na vybrané místo zobrazené stránky se v druhém okně kód automaticky přesunul na odpovídající místo.
SQL Server 2008 nově nabízí především Resource Governor se schopností efektivně spravovat serverové prostředky přidělené různým vzájemně si konkurujícím procesům. K dalším novinkám patří výrazně lepší reporting pro koncové uživatele, integrace s MS Office zajišťující snadný přenos a prezentaci dat, transparentní šifrování citlivých dat nebo podpora práce s geoprostorovými daty.
Novinek samozřejmě nabízí každý z uvedených produktů ještě výrazně více, zájemcům o podrobné informace doporučujeme například seriál článků v tištěném Computerworldu, ve kterém se nyní postupně věnujeme každému z uvedených produktů.

V praxi
Všechny uvedné produkty již používají první organizace na celém světě. Kromě významné americké webhostingové společnosti Go Daddy nebo telekomunikačního operátora Verizon Business je Windows Server nasazen například i na Univerzitě Hradec Králové, jejíž děkan, Josef Hynek, v rámci představení produktů z videa prezentoval mimo jiné zkušenosti s tímto produktem. "Windows Server 2008 používáme přibližně 3/4 roku," upřesnil Hynek později při diskusi s českými novináři. Díky nasazení nového systému se podle jeho slov například podařilo lépe vyřešit zabezpečení univerzitní Wi-Fi sítě.

Dostupnost nových produktů
Windows Server 2008 s betaverzí virtualizační technologie Hyper-V a Visual Studio 2008 jsou již k dispozici. SQL Server 2008 je k dispozici jako technology preview obsahující všechny funkce, jež budou obsaženy ve finální verzi; ta má být k dispozici ve třetím čtvrtletí tohoto roku.
V průběhu letošního roku bude také uvolněna rodina produktů pro malé a středně velké firmy Windows Essential Server Solution založená na Windows Serveru 2008 - Windows Small Business Server 2008 a Windows Essential Business Server 2008. Windows HPC Server 2008, nástupce Windows Compute Cluster Serveru 2003, je plánován na druhou polovinu roku, Windows Storage Server 2008 pak na konec roku 2008.


Komentáře