McAfee: ředitelé IT stále hrají ve vedení firmy druhé housle

Ačkoliv je IT považována za strategickou funkci podnikání, CIO nemají odpovídající vliv.Ačkoliv je IT považována za strategickou funkci podnikání, CIO nemají odpovídající vliv.
Společnost McAfee uveřejnila výsledky průzkumu, z nichž vyplývá, že ředitelé informačních technologií (CIO, chief information officer) se při jednáních ve vedení firmy bohužel stále ocitají na vedlejší koleji. Pouze 47 % z nich prezentuje otázky IT ve vedení firmy.
V téměř polovině firem je hlavní osobou odpovědnou za IT přímo výkonný ředitel (CEO, chief executive officer), v jedné pětině firem reprezentuje oddělení IT finanční ředitel (CFO, chief financial officer). Výsledky podtrhují skutečnost, že ředitelé IT musejí vyvíjet větší úsilí, aby zvýšili povědomí o své práci a svůj vliv; přitom je oblast IT stále častěji pokládána za klíčovou z hlediska úspěchu podnikání i pověsti firmy.
Ve vnímání IT se projevuje posun od tradičního důrazu na cenovou efektivitu. 42 % respondentů nyní IT vnímá primárně jako strategickou funkci vlastního podnikání. Společnosti se stále více soustředí na plnění regulačních požadavků, zajištění shody s předpisy, kvalitní dozor a řízení rizik. Oddělení IT jsou v souvislosti s tím stále více žádána o oceňování a měření rizik spojených s finančními funkcemi.
Téměř třetina (30 %) respondentů se domnívá, že oddělení IT je primárně odpovědné za podpůrné systémy a síťovou bezpečnost, což upevňuje roli ředitele IT v zjištění kvalitních dozorových funkcí. 31 % respondentů se navíc přesvědčeno, že úlohou IT oddělení je také pomáhat firmě zvyšovat příjmy. 83 % dotázaných souhlasí s tvrzením, že v důsledku toho roste vliv a úloha CIO v rámci vedení firmy, a čtvrtina uvádí, že vztah ředitele IT s vedením firmy se v posledních dvou letech výrazně zlepšil.
Zajímavé je, že hlavní překážkou většího vlivu CIO je postoj finančních ředitelů (CFO), kteří ve velké většině (86 %) vnímají IT prostě jako podpůrnou funkci.
Nikdo z finančních ředitelů dotazovaných v průzkumu navíc nevnímal oddělení IT jako primárně odpovědné za generování příjmů a 71 % z CFO ho namísto toho pokládalo primárně za poskytovatele zabezpečení systémů a sítí. Protože průzkum vedl současně ke zjištění, že ve 20 % případů finanční ředitel zastupuje oddělení IT ve vedení společnosti, jejich skeptický pohled na význam IT lze vnímat jako znepokojivý.
Vladimír Brož, Territory Manager pro ČR & SR, společnosti McAfee, k výsledkům průzkumu uvádí: „Je znepokojující, že v době, kdy jsou pro úspěch podnikání klíčové dozorové funkce, řízení rizik a zajištění shody s předpisy, se jen menšina CIO plně podílí na řízení firmy. Ředitelé IT by měli pokrok, kterého v posledních letech dosáhli, rychle zúročit a zajistit, že lidé s rozhodovací pravomocí ve firmě plně porozumí významu investic do IT pro podnikání firmy.


Komentáře