Microsoft: Evropská komise vyšetřuje schválení formátu OOXML

V dubnu jsme informovali o tom, že po více než 14 měsících organizace ISO a IEC schválily formát OOXML (Office Open XML) od společnosti Microsoft jako svůj standard. Evropská komise se však nyní na podněty některých států postup tohoto schvalovacího procesu rozhodla prověřit.V dubnu jsme informovali o tom, že po více než 14 měsících organizace ISO a IEC schválily formát OOXML (Office Open XML) od společnosti Microsoft jako svůj standard. Evropská komise se však nyní na podněty některých států postup tohoto schvalovacího procesu rozhodla prověřit.

Následující text vám přinášíme ve spolupráci s webem IT News:

Európska komisia začala nové protimonopolné vyšetrovanie, ktoré sa týka spoločnosti Microsoft, konkrétne postupu firmy pri schvaľovaní dokumentu OOXML ako medzinárodného štandardu. Vyšetrovanie sa začalo na nepriamy podnet orgánov ISO niekoľkých krajín, napr. Brazílie, Indie, Juhoafrickej republiky a Venezuely.

Jonathan Todd, hovorca Európskej komisie konajúcej v tejto záležitost, sa vyjadril, že viedli na túto tému diskusie s organizáciami združenými v EÚ a EFTA (European Free Trade Association). Rovnako dodal, že pre neukončené vyšetrovanie nebudú robiť predčasné závery.

Aj keď hovorca EK odmietol bližšie komentovať danú situáciu, európska komisárka pre hospodársku súťaž a konkurenciu Neelie Kroes bola na informácie o niečo štedrejšia. Potvrdila, že rozhodnutie ISO prameniace z hlasovania jednotlivých schvaľujúcich orgánov ISO je zrejme v rozpore s pravidlami konkurenčného boja, pretože komisie jednotlivých štátov pravdepodobne namiesto prihliadania na technológiu a parametre kandidáta ovplyvnili iné veci, ako sú napríklad nejaké bočné a netransparentné dohody, komerčný tlak alebo iné vplyvy.

Vyšetrovanie tohto prípadu sa pripojilo k vyšetrovaniu, ktoré sa začalo ešte v januári. To sa zaoberá sa otázkou, či formát dokumentu, ktorý spoločnosť Microsoft implementovala v Microsoft Office 2007, je dostatočne súčinný s inými aplikáciami alebo išlo len o ťah upevnenia si dominantného postavenia na trhu. Zatiaľ čo Európska komisia začala vyšetrovať, Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) a Medzinárodný elektrotechnický výbor (IEC) v medzinárodnom hlasovaní rýchlo formát OOXML schválili; oficiálne stanovisko bolo zverejnené 2. apríla tohto roku.
Nenechte si ujít:
Office Open XML schválen mezinárodním standardem ISO

Microsoft uvolnil technické specifikace formátů Office

Open XML jako ISO norma? Česko hlasuje pro

Office se stěhuje na internet

Microsoft varuje: Excel obsahuje kritickou chybu

Microsoft zintenzivňuje kontroly počítačů s nelegálními Windows!

Schválenie tohto formátu dokumentov je kuriózne aj preto, že existuje štandard Open Document Format (ODF), ktorý bol organizáciou ISO schválený už pred viac ako dvoma rokmi. Zatiaľ ešte vôbec nie je zrejmé, ako sa celá situácia vyvinie, pretože bude ešte dôležité zhodnotiť aj argumenty ISO a IEC k tomuto kontroverznému rozhodnutiu.

Zdroj: IT News, Európska komisia vyšetruje Microsoft aj za schválenie OOXML v ISO


Komentáře