Myslete ekologicky, nabádá firmy Sun

Vznik nové webové komunity - OpenEco.org – iniciovala společnost Sun Microsystems. Organizacím má pomoci s kalkulacemi, srovnáváním a snižováním emisí skleníkových plynů.Vznik nové webové komunity - OpenEco.org – iniciovala společnost Sun Microsystems. Organizacím má pomoci s kalkulacemi, srovnáváním a snižováním emisí skleníkových plynů.
Účast ve webové komunitě OpenEco.org je bezplatná a otevřená všem organizacím. Jedinou cenou za členství je transparentní či anonymní sdílení dat s ostatními účastníky komunity.
Analýzy skleníkových plynů jsou stále častěji zpracovávány s interními nebo proprietárními nástroji, takže vyžadují značné interní zdroje nebo nákladné poradenské služby. Prostřednictvím webu OpenEco.org lze snadno sdílet údaje o uhlíkových emisích, které by jinak zůstaly jen ve firemních tabulkách. Nástroj pro sledování emisí skleníkových plynů umožňuje organizacím všech druhů porovnávat svou výkonnost, nastavovat realistické cíle pro snižování emisí a sdílet doporučené postupy pro jejich plnění.
Jako jeden z prvních účastníků se do komunity OpenEco.org připojila organizace Ceres, významná koalice investorů a ekologických skupin. Dalším členem komunity OpenEco.org je společnost Natural Logic, jejíž zakladatel a generální ředitel Gil Friend byl při přípravě webu klíčovým technickým poradcem.
„Platforma OpenEco by mohla společnostem a organizacím velice pomoci spolupracovat na snižování znečištění, které vede ke globálnímu oteplování,“ řekla Andrea Moffat, ředitelka korporátních programů v organizaci Ceres. „Společenské sítě a technologie jsou pro řešení společenských a ekologických problémů stále důležitější.


Komentáře