nVidia utratila 43,6 miliónu dolarů za opravy vadných grafických čipů

Firma nVidia utratila během minulého fiskálního roku 43,6 miliónu dolarů na pokrytí záruk a za výměny produktů v souvislosti s čipy s vadným materiálem, v němž jsou zapouzdřeny. Společnost to oznámila tento pátek.


Jak již jsme psali v článku Nvidia: Vadné grafické čipy jí stály 196 milionů dolarů, firma vymezila ve druhém čtvrtletí roku 2008 částku 196 miliónů dolarů na pokrytí budoucích oprav.

Vzhledem k tomu, že zatím nVidia použila z této částky "pouhých" 43,6 miliónů dolarů, zhruba 78 procent původní sumy je ještě stranou. To znamená, že celých 152 miliónů je připraveno na pokrytí dalších nákladů v důsledku této vady.

Částka, kterou prozatím nVidia utratila za opravy nebo náhrady poškozených čipů, byla detailně rozepsána ve vysvětlujících poznámkách, které jsou obsaženy v každoroční firemní zprávě. Dále tam také lze najít přesné rezervy, které firma dala stranou na pokrytí možných oprav a výměn. Je to podmínka daná americkými účetními pravidly.

Kromě finančního zabezpečení na náklady za opravy a výměny poškozených výrobků, vydala nVidia také software pro výrobce počítačů, díky kterému se spouští větráčky v noteboocích častěji a předchází se tak možným přehřátím u poškozených grafických čipů.

nVidia zatím nezvýšila částku vymezenou na záruční náklady poškozených produktů, jelikož vedoucí pracovníci věří, že původních 196 miliónů bude stačit. Ale přesto si je nVidia vědoma možnosti budoucích plateb. Společnost je nyní v několika soudních sporech s investory a zákazníky, kteří žádají trestní odpovědnost za vadné čipy.

Další podrobnosti o vadných čipech a postižených modelech notebooků si můžete přečíst v našem článku z října 2008 Nvidia: Problém s vadnými čipy nabírá na rozměrech.











Komentáře