Na Invexu získají specializované informace o ICT i školy

ICT Invex Fórum 2007, věnované učitelům a školství samotnému, se uskuteční v rámci letošního veletrhu Invex-Digitex. Jeho hlavním úkolem je představit účastníkům novinky v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich využití v pedagogickém procesu i v řídicí práci škol, v komunikaci škol se státní správou či samosprávou.ICT Invex Fórum 2007, věnované učitelům a školství samotnému, se uskuteční v rámci letošního veletrhu Invex-Digitex. Jeho hlavním úkolem je představit účastníkům novinky v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich využití v pedagogickém procesu i v řídicí práci škol, v komunikaci škol se státní správou či samosprávou.
„V letošním roce se chceme co nejvíce zaměřit na novinky a nové produkty, které ve většině případů školy ještě plně nevyužívají nebo neznají a které jim mohou výrazně pomoci organizovat pedagogický proces a podpořit komunikaci a tím i ekonomicko správní, marketingové a další procesy ve škole, mezi školami a státní správou,“ říká Vlastimil Bejček, jeden z organizátorů ICT Invex Fóra 2007. Dlouhodobé strategické záměry ve vzdělávání počítají také s novými způsoby a metodikami přípravy výukových materiálů, s jejich multimediálním zpracováním, údržbou, distribucí a sdílením v národních i mezinárodních počítačových vzdělávacích sítích.
Jako jedno z hlavních témat letošního ročníku budou letos rovněž on-line vzdělávání, přednáška o situaci a finančních zdrojích pro další rozvoj ICT na školách, možnosti čerpání prostředků z národních i evropských finančních zdrojů.


Komentáře