Nadace Apache se na protest proti Oraclu distancuje od vývoje Javy

Na protest proti kontrole společnosti Oracle nad Javou ohlásili zástupci softwarové nadace Apache, že rezignují na svoji pozici ve výkonné Java SE/EE komisi.


Podle informací z blogu softwarové nadace Apache (Apache Software Foundation, zkrác. AFS) je důvodem narušování ekosystému Javy ze strany Oraclu a prosazování jeho komerčních zájmů. Problémem pro zástupce nadace je také to, že vývoj specifikací Javy není otevřený proces, ale že se jedná o patentované technologie, které musejí být licencovány za specifických podmínek a podle pevně daných pravidel.

Odstoupení z výkonné komise je pravděpodobně reakcí na schválení specifikací Java SE 7 a Java SE 8 v tomto týdnu, kdy podle zástupců nadace Apache je hlavním problémem omezení ze strany Oraclu týkající se Java Technology Compatibility Kitu, který je využíván ASF k testování kompatibility vlastního open source Apache Harmony prostředí (které se snaží být otevřenou alternativou Javy) se standardní verzí Javy. Zmíněné omezení také znemožňuje využití této open source verze na mobilních platformách.

Reakcí Oraclu byla žádost směřovaná vedení ASF, zda ještě nechce přehodnotit svůj odchod z komise pro Javu, neboť její vliv je pro budoucnost této platformy důležitý. Softwarová nadace Apache totiž sponzoruje kolem stovky open source projektů spojených s Javou, včetně např. Tomcat a Geronimo aplikačních serverů. Oracle tedy udělal smírčí gesto, nicméně o zrušení problematických restrikcí zatím nepadlo ani slovo. Podle posledních informací se ale zdá, že se AFS nehodlá do komise vrátit a někteří komentátoři tvrdí, že tím došlo k narušení ekosystému Javy či že dokonce současná podoba komunitního procesu schvalování tak ztratila na smyslu.Komentáře