Novicom představil významné novinky u svých produktů pro síťovou visibilitu a integrovanou správu sítě – AddNet a BVS

Ve středu 5. června 2019 se v Konferenčním centru GreenPoint v Praze konal další z řady odborných seminářů české technologické společnosti Novicom. Seminář nesl název „Síťová visibilita a integrovaná správa sítě – nezbytná podmínka pro budování bezpečnostního dohledu“ a jeho součástí bylo tentokráte představení novinek ve dvou klíčových produktech Novicomu.

Novicom představil významné novinky u svých produktů pro síťovou visibilitu a integrovanou správu sítě – AddNet a BVS


Po zahájení semináře představil obchodní ředitel, Jindřich Šavel, nejprve novinky v produktu BVS – Business Visibility Suite.

V návaznosti na potřeby současné IT oblasti rozšířila společnost Novicom svou BVS Business Edition, která nyní přichází s integrací oblastí visibility síťových aktiv, business procesů a nově i kritických zranitelností, a to pomocí přidané bezpečnostní funkcionality.

K aktuálnímu pohledu propojení IT aktiv a business služeb tak BVS Business Edition přináší nově i rozměr IT bezpečnosti, kdy u jednotlivých detekovaných IT aktiv v síti bude připojena informace o identifikovaných zranitelnostech.

Hlavní přínosy nové verze BVS Business Edition:

  • Identifikace bezpečnostních rizik v kontextu klíčových business aktiv
  • Integrace s výstupy nástroje Tenable Nessus
  • Zobrazení detailu o detekované zranitelnosti přímo u IP adresy
  • Automatizovaně aktualizovaná evidence zranitelností u IP adres a portů
  • Evidence historie zranitelností
  • Možnost exportu business služeb včetně celkového rizika do XLS (díky existenci vazeb na podpůrná zařízení služeb)
  • Možnost evidence dopadu (kritičnosti) business služby v rámci organizace

Business uživatelé, manažeři, operátoři i bezpečnostní specialisté tak mohou díky nové verzi Novicom BVS Business Edition z jednoho místa zjišťovat klíčové informace pro prioritizaci činností, řídit kontinuitu a minimalizovat rizika negativních dopadů na organizaci kvůli bezpečnostním slabinám.

Více informací o novinkách v Novicom BVS »

Po přestávce představil Jindřich Šavel novinky v produktu AddNet, u kterého v rámci průběžného zdokonalování a vývoje přibylo mnoho užitečných vlastností pro zjednodušení správy a řízení přístupů do sítě.

U AddNetu pokračuje Novicom směrem k bezpečnosti, prohloubil funkce NACu o pokročilé služby, zjednodušené nastavování bezpečnostních politik, vytváření dynamických access control listů (DACL) a jejich správu. Nyní je možné i při připojení kdekoliv v rozsáhlé síti aplikovat politiky určené pro jednu konkrétní skupinu, které jsou dynamické a flexibilní. Dochází tedy ke standardizaci, ze které sekundárně těží správci firewallů, kterým stačí nastavit globální politiky a nemusejí vytvářet další pravidla podle lokalit.

Velkou výhodou zjednodušeného nastavování bezpečnostních politik je ještě snadnější aplikace pravidel pro mikrosegmentaci v rámci VLAN, která se s úspěchem využívá například pro prevenci šíření ransomwarových nákaz.

Tím dochází také ke zjednodušení správy switchů, firewallů a dalších síťových zařízení, jelikož AddNet může velmi snadno nastavovat globální bezpečnostní politiky při řízení přístupu do sítě. Velkou výhodou je plná podpora heterogenity – tedy schopnost paralelního provozu switchů od různých výrobců. Většina konkurentů Novicomu v oblasti NACu totiž podporuje pokročilé bezpečnostní politiky pouze pro svůj hardware.

Hlavní novinky v AddNetu ve 4 bodech:
1) Automatické zařazení do karantény na základě provedení health checku na klientech
2) Bezpečnostní politiky díky DACL na úrovni přístupových switchů
3) Možnost nastavení přihlašovacího času
4) Real-time informace z NAC provozu

Více informací o novinkách v Novicom AddNet »

Inovací, ke kterým patří třeba odolnější infrastrukturní a aplikační monitoring nebo nové uživatelské prostředí, se dočkal také Novicom nástroj MoNet, využívaný především v rozsáhlých distribuovaných sítích s heterogenní infrastrukturou. Novicom dále pracuje na simplifikaci nastavování MoNetu tak, aby mohl být uvolněn v roce 2020 i pro partnerskou síť.

Po odborných přednáškách, případových studiích a společném přípitku k vylepšeným produktům se 60 účastníků semináře sešlo u grilu a degustace piv, kterou provázel specialista na pivovarnictví a degustátor odborných soutěží pivovarů, Tomáš Maier z České zemědělské univerzity.

Technologickým partnerem semináře byla společnost Flowmon Networks – výrobce řešení v oblasti pokročilého síťového a aplikačního monitoringu, která přispěla do programu také svou přednáškou.

NOVICOM – NETWORK MANAGEMENT HAS NEVER BEE EASIER

Autor: Jindřich Šavel, obchodní ředitel, Novicom, s.r.o

Úvodní foto: Novicom


Komentáře