Ochrana životního prostředí vrací dividendy

Není-li možnost zachránit svět před globálním oteplováním pro velké firmy natolik motivující, aby kvůli tomu začaly používat šetrnější technologie, může je přesvědčit jiný podnět – peníze.Není-li možnost zachránit svět před globálním oteplováním pro velké firmy natolik motivující, aby kvůli tomu začaly používat šetrnější technologie, může je přesvědčit jiný podnět – peníze. Cíl uspořit finance za elektrickou energii a zavděčit se ekologicky smýšlejícím zákazníkům, nehledě na regulatorní požadavky ze strany jednotlivých států, totiž pomalu působí změny v prioritách dodavatelů a podnikových oddělení IT.

„Ve hře je spokojenost akcionářů,“ říká viceprezident HP zabývající se zodpovědností vůči korporátní, sociální a ekologické sféře Pat Tiernan. „Se vší upřímností, i ekologické ohledy spatřujeme jako specifický požadavek ze strany zákazníků. Proto jej musíme uspokojit jak v současnosti, tak do budoucna.“ HP však není zdaleka jedinou firmou, která řeší co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí. Obdobně je na tom naprostá většina velkých společností včetně takových gigantů, jakými jsou například Google či IBM.

Zelené“ Yahoo

Společnost Yahoo ohlásila plán zefektivnit vlastní procesy, takřka z nich vymýtit uhlík, a výrazně tak omezit svůj podíl na celosvětových emisích oxidu uhličitého. To hodlá učinit ještě do konce letošního roku. Redukce emisí může probíhat vícero způsoby. Například tak, že společnost zaplatí jiné firmě za to, aby snížila své emise plynů přispívajících k tvorbě skleníkového efektu. Tím se kupující zbaví vlastní zodpovědnosti za globální oteplování a dostojí ekologické zodpovědnosti. Yahoo sice tyto „odpustky“ kupuje, mimoto však pracuje i na dalších ekologických projektech, například v chudých zemích lidem pomáhá s výměnou sporákových plotýnek za energeticky efektivnější.


Globální oteplování nebude mít stejný dopad na všechny místa na Zemi. Klimatický model od NASA předpovídá, že největší oteplování zažije Arktida a dále oblasti pokryté souší. Obrázek znázorňuje tři různé scénáře – který z nich doopravdy nastane závisí na tom, do jaké míry lidstvo omezí emise škodlivých plynů.

Krom toho Yahoo vylepšuje procesy i v rámci vlastní organizace, a to vícero způsoby. Společnost staví vlastní datová centra v prostředích, kde jsou chladnější klimatické podmínky (aby snížila potřeby umělého chlazení – po dvě třetiny roku například vůbec nepoužívá klimatizaci) a od jiných firem s nechává kompletovat „Yahoo počítače“ dle vlastních, ekologicky šetrnějších specifikací. Ke zvýšení efektivity podnik využívá virtualizaci a výrobcům klade na srdce, aby vše dodávali v recyklovatelných obalech. Nenechme se zmást, ani Yahoo není takový filantrop, že by se ke všem těmto krokům odhodlalo jen pro lásku k matičce zemi. I zde hraje roli poptávka zákazníků a touha po pozitivní korporátní vizitce, což připouštějí i samotní zástupci Yahoo.

Snaží se i Google

Internetový obr Google díky pravidelnému 60–70% růstu zdaleka nemůže pomýšlet až na tak drastická opatření jako Yahoo. I tak se však snaží být ekologicky šetrnější a sleduje emise uhlíku uhličitého (a to i na straně svých dodavatelů) způsobené vlastním provozem. Dalším krokem bude volba produktů na základě jejich spotřeby elektrické energie.

Motivace Googlu spočívá především udržení nákladů na únosné úrovni a jejich dlouhodobé udržitelnosti. I zástupci dalších firem, například ředitel serverové divize Intelu John Hengeveld či ředitel pro udržitelné výpočetní operace v Sunu Mark Monroe, souhlasí, že hlavními hnacími motory k přechodu na ekologicky šetrnější provoz bývají z naprosté většiny tržní a ekonomické faktory.

Co dělat?

Na závěr se podívejme na několik tipů, které mohou pomoci (nejen) se zvýšením efektivity datových center:
  • Využívejte software pro řízení výkonu.
  • Kupujte ekologicky šetrné, efektivní počítače, a dodavatele upozorněte, že dbáte na životní prostředí a nechcete používat jedovaté materiály.
  • Stanovte si horní strop pro množství dodané elektrické energie a objem chlazení, který následně dodržujte. Naučíte se tak efektivnějšímu zacházení s přidělenými prostředky.
  • Když víte, že končí životní cyklus nějakého z vašich produktů, buďte zodpovědní a zlikvidujte jej ekologicky či jej recyklujte.
  • Vypracujte obchodní modely popisující dopady energeticky efektivnějšího provozu z různých hledisek.
  • Kupujte elektrickou energii získanou ekologicky šetrnými způsoby.
  • Stanovte si cíle co do efektivity, poté upgradujte nebo se zbavte nedostatečně využívaného a neefektivního vybavení.
  • Zahrňte účet za elektrickou elektřinu do budgetu vašeho CIO.

Společnostem, které nehodlají přijmout spoluzodpovědnost za životní prostředí a v rámci toho neplánují zefektivnění vlastních procesů, nastanou krušné časy. Padne na ně totiž vlna kritiky a tlak ze strany akcionářů, investorů, regulatorních orgánů, zákazníků i médií. Dobrou zprávou je, že snížením spotřeby elektrické energie a ekologicky šetrnějším provozem dlouhodobě finančně neztratí, ale naopak získají. A co jiného než profit by mělo lépe motivovat subjekty zaměřené právě na jeho generování...

Foto:NASA, IBM


Komentáře