Ohlédnutí za konferencí VMware Virtualization Forum 2008

V dnešní době uvažují podniky stále intenzivněji, ve kterých oblastech mohou ušetřit náklady, jak zjednodušit a zefektivnit IT a zlepšit jeho fungování. Jedním z návodů, jak tento problém řešit, je virtualizace. Přesvědčit se o tom mohly více než tři stovky návštěvníků letošní konference VMware Virtualization Forum.V dnešní době uvažují podniky stále intenzivněji, ve kterých oblastech mohou ušetřit náklady, jak zjednodušit a zefektivnit IT a zlepšit jeho fungování. Jedním z návodů, jak tento problém řešit, je virtualizace. Přesvědčit se o tom mohly více než tři stovky návštěvníků letošní konference VMware Virtualization Forum.

Čtvrtý ročník konference VMware Virtualization Forum 2008, který se konal 22. října 2008 v pražském Clarion, zaměřeného na virtualizaci, který uspořádaly společnosti VMware a soft-tronik, se zúčastnilo přes 300 IT odborníků, manažerů a ředitelů společností. Hlavní témata se týkala přínosů konsolidace datových center, důležitosti zajištění vysoké dostupnosti aplikací, rychlé obnovy IT systémů po výpadku, zjednodušení správy a snižování nákladů na provoz koncových stanic. Nechybělo ani téma Cloud computing.

V úvodu konference přivítal účastníky Matthew Piercy, Senior Director VMware EMEA, který prezentoval nejbližší vývoj v oblasti virtualizace. Následoval pohled na virtualizaci nezávislého odborníka z IDC a dále se problematice Cloud computingu věnoval ve své prezentaci šéfredaktor Business Worldu Lukáš Erben. V dopolední sekci se o své zkušenosti z průběhu implementace virtualizačního řešení podělily s přítomnými také čtyři firmy působící v rozlišných segmentech trhu (MZV ČR, Tesco, Komerční Banka, Korado).

Tyto případové studie byly posléze předmětem živé diskuse účastníků. Odpolední část nabízela hned několik možností a každý účastník si mohl zvolit detailní problematiku v rámci virtualizace, která ho zajímala. V poslední části VMware fóra se konala panelová diskuze, která se setkala s velkým ohlasem.Komentáře