Ohlédnutí za seminářem Inteligentně řízené sklady aneb Logicky na logistiku

Společnost Kodys uspořádala 14. listopadu 2007 v Přerově seminář zaměřený na téma řízených skladů a logistiku.


Společnost Kodys uspořádala dne 14. listopadu 2007 v Přerově seminář s názvem Inteligentně řízené sklady aneb Logicky na logistiku, jehož cílem bylo seznámit účastníky se systémem řízeného skladu Accellos WMS, dále s jednotlivými metodami automatické identifikace, řízením skladových operací pomocí hlasových technologií a také standardy GS1 pro logistiku.

Na semináři vystoupil Marian Šramko z Motoroly, který představil společnost Motorola Enterprise Mobility Business a její produkty, dále ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová, která představila standardy GS1 v logistice a po ní popsal systém řízeného skladu Accellos WMS Filip Šrámek z oddělení systémů společnosti Kodys. Dalším řečníkem byl Luboš Doležal z téže společnosti, který mluvil o výhodách a nevýhodách užití jednotlivých metod automatické identifikace (čárový kód, RFID technologie, DPM technologie, hlasové vychystávání, bezdrátové sítě) a podrobněji rozvedl problematiku Direct Part Marking technologie, což je metoda permanentního označování přímo na označované komponenty.

Samostatná přednáška včetně praktické ukázky byla věnována problematice hlasových technologií, které jsou často vhodné pro skladové operace a také provozy s nízkou teplotou, kde operátoři musí používat rukavice. Semináře se zúčastnil také zástupce americké společnosti Vocollect Inc., který svou přednáškou tuto společnost vyrábějící hlasové technologie představil.

Přečtěte si také:

Nec se snaží usnadnit používání RFID ve firmách
Nejmenší RFID čip světa je tu!Komentáře