Operační systémy na stolních počítačích

Více než dvě pětiny organizací (42 %) provozují na některém ze svých desktopů operační systém Linux: Aktuální údaje průzkumu popisují nasazení jednotlivých operačních systémů v době těsně před uvedením operačního systému Windows Vista na český trh. Získané informace vypovídají o penetraci jednotlivých operačních systémů v organizacích, které jsou institucionálními předplatiteli časopisu Computerworld, a vypovídají o podílu organizací, které provozují alespoň jedno PC pod daným operačním systémem.Více než dvě pětiny organizací (42 %) provozují na některém ze svých desktopů operační systém Linux: Aktuální údaje průzkumu popisují nasazení jednotlivých operačních systémů v době těsně před uvedením operačního systému Windows Vista na český trh. Získané informace vypovídají o penetraci jednotlivých operačních systémů v organizacích, které jsou institucionálními předplatiteli časopisu Computerworld, a vypovídají o podílu organizací, které provozují alespoň jedno PC pod daným operačním systémem.

Při výzkumu však bylo odhlédnuto od konkrétního počtu desktopů provozovaných pod příslušným operačním systémem, takže prezentované údaje nevypovídají o jejich tržním podílu. Výčet zařízení, která byla zahrnuta do analýzy, obsahuje desktopy, pracovní stanice, popřípadě terminály, které zkoumané organizace používají ve svých lokálních sítích, a dále také notebooky a subnotebooky, pokud jsou spravovány IT oddělením jednotlivých organizací. Výčet naopak neuvažuje PDA ani smartphony.

Ze získaných údajů je patrné, že každá ze zkoumaných organizací provozuje alespoň na jednom svém desktopu operační systém Windows. Podrobnější analýza nasazení jednotlivých verzí tohoto operačního systému ukazuje, že devět z deseti organizací používá Windows XP Professional, druhou nejvíce rozšířenou verzí je Windows 2000 Professional, s níž se lze setkat v sedmi organizacích z deseti.

Windows i Linux

Výsledky provedeného výzkumu dále poukazují na skutečnost, že více než dvě pětiny organizací (42 %) provozují na některém ze svých desktopů operační systém Linux. Mezi jednotlivými linuxovými distribucemi dosahuje nejvyšší penetrace Red Hat - s touto distribucí je možné se setkat v každé druhé organizaci. Distribuce Red Hatu je s výrazným odstupem následována distribucí SuSE Linuxu, pod níž je provozován alespoň jeden desktop v jedné pětině sledovaných organizací (22 %). Jedna organizace z deseti pak nasadila na některém ze svých desktopů distribuci Debianu. Ostatní linuxové distribuce jsou zastoupeny jen v malém počtu organizací, a jejich penetrace tak nepřesahuje 2 %.

Výčet operačních systémů nasazených na desktopech uzavírá Mac OS provozovaný na počítačích Apple/Macintosh, který dosahuje dvouprocentní penetrace. Zastoupení jiných operačních systémů není rovněž nijak výrazné – souhrnně jejich zastoupení dosahuje pěti procent, zde je však třeba vzít v potaz, že v této skupince je uvedeno několik různých operačních systémů.
Detailnější analýza přinášející informace o charakteristikách subjektů, které provozují své desktopy pod sledovanými operačními systémy, postrádá údaje o operačním systému Windows - vzhledem k jeho 100% penetraci by tato analýza totiž neměla žádný smysl. Z rozboru zahrnujícího ostatní operační systémy je patrné několik skutečností. Především se ukazuje, že Linux nachází uplatnění zejména v organizacích s vysokým počtem pracovníků. Zřetelnou hranicí je 1 000 zaměstnanců, neboť v rámci organizací, které zaměstnávají méně pracovníků, kolísá penetrace Linuxu mezi 28 a 40 procenty, zatímco mezi subjekty s více než tisícem zaměstnanců dosahuje dvoutřetinového (67 %) podílu. Ještě vyšší míra korelace je patrná při srovnávání jednotlivých skupin organizací definovaných počtem desktopů.

V tomto případě je jednoznačně patrná přímá úměra - tedy čím vyšší počet desktopů, tím vyšší podíl organizací, které alespoň na jedné stanici Linux provozují. Platí, že ve skupině nejmenších subjektů s méně než 50 desktopy provozuje téměř jedna organizace ze čtyř Linux alespoň na jednom ze svých desktopů. Mezi organizacemi s přibližně 50 až 150 desktopy činí podíl takovýchto organizací dvě pětiny a ve skupině subjektů s počtem desktopů přesahujícím 150 jednotek se podíl těch, které mají operační systém Linux nasazený alespoň na jedné stanici, blíží jedné polovině.

Souvislost mezi používáním Linuxu alespoň na části desktopů a velikostí organizace je patrná při srovnání jednotlivých skupin organizací definovaných nejen celkovým počtem zaměstnanců či počtem desktopů, ale také počtem pracovníků v IT oddělení. Ukazuje se totiž, že subjekty, jejichž IT oddělení čítá méně pracovníků, používají operační systém Linux v nižší míře než organizace, v jejichž IT oddělení pracuje více zaměstnanců.

Foto: IDG


Komentáře