Počítač a naše zdraví

Počítač je v dnešní době běžnou součástí našeho života. V jeho společnosti trávíme dlouhé hodiny – na pracovišti i doma. Práce s počítačem ovšem přináší i některá pracovní rizika. Společnost 3M vyvinula řadu užitečných ergonomických produktů, které tato rizika eliminují a předcházejí tzv. „nemocem z povolání“.Počítač je v dnešní době běžnou součástí našeho života. V jeho společnosti trávíme dlouhé hodiny – na pracovišti i doma. Práce s počítačem ovšem přináší i některá pracovní rizika. Společnost 3M vyvinula řadu užitečných ergonomických produktů, které tato rizika eliminují a předcházejí tzv. „nemocem z povolání“.

Kancelář je mylně považována za bezpečné a klidné pracoviště. Ve skutečnosti skrývá řadu rizik poškození zdraví. Mnoho našich i zahraničních studií prokázalo, že dlouhodobé pozorování obrazovky vede ke zrakové únavě a statická poloha těla při práci s počítačem má za důsledek vznik obtíží pohybového aparátu - zejména v krční a bederní páteři a v neposlední řadě v oblasti zápěstí a ruky, popř. ramene.

- „Podle zdravotnických statistik vyvolává jednostranné zatížení pohybového aparátu při práci v sedě u 60 – 80 % lidí bolesti zad a téměř 75 % osob pracujících s počítačem má potíže se zrakem,“ říká Libuše Bělohlávková z Akademie práce a zdraví České republiky.

Vznik těchto obtíží, jejich intenzita i četnost výskytu jednoznačně souvisí s ergonomickým uspořádáním pracovního místa:

- „Onemocnění páteře a svalstva lze předcházet dodržováním správné polohy trupu a končetin při sezení, výškou a sklonem pracovní plochy. Důležitá je také ochrana horních končetin před dlouhodobým jednostranným zatížením malých svalových skupin předloktí, způsobených nevhodným umístěním či sklonem klávesnice. Je třeba chránit rovněž zápěstí před dlouhodobým tlakem o ostrou hranu klávesnice či stolu. Nezbytná je správná zraková pohoda - umístění obrazovky a světelné podmínky na pracovišti. Základním předpokladem ochrany zdraví při práci u počítače je ergonomicky nezávadné uspořádání pracoviště a používání vhodných ergonomických pomůcek,“ vysvětluje Bělohlávková.


Vybavení patřičnými ergonomickými pomůckami tedy znamená nejen zpříjemnění a zkvalitnění práce, ale i významné omezení dlouhodobého ohrožení zdraví. Neméně důležitou prevencí zdravotních obtíží v zaměstnání jsou přestávky na relaxaci a snížení psychického napětí vyvolaného zvýšeným pracovním tempem. Mezi zmiňované ergonomické pomůcky, patří například podložky zápěstí ke klávesnici, podložky pod myš, podpěrky chodidel či podstavce pod chodidla.

Foto: 3M


Komentáře