Pozvánka na konferenci Softwarová prevence ve veřejné správě a podnikatelském sektoru

Ve středu 29. října 2008 v Konferenčním sále hotelu Voroněž v Brně se uskuteční konference Softwarová prevence ve veřejné správě a podnikatelském sektoru.Ve středu 29. října 2008 v Konferenčním sále hotelu Voroněž v Brně se uskuteční konference Softwarová prevence ve veřejné správě a podnikatelském sektoru.

Jejím cílem je nabídnout nejenom IT manažerům informace o nástrojích a praktických řešeních, jak se vyvarovat nelegálním a nežádoucím instalacím softwaru v návaznosti na právní normy a trestní zodpovědnost. Účastníci konference budou mít možnost seznámit se s nástroji oddělené komunikace v prostředí metropolitních sítí a navíc se dozví, jak lze pomocí softwarového vybavení sledovat vytížení počítačů a monitorovat efektivní využívání pracovní doby zaměstnanců.

Odbornými garanty konference jsou MiCoS Software, Outsourcing Solution, Ovanet, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Služba kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje.

Bližší informace a registrace (nejpozději do 24. října 2008) je na adrese info@atract.cz.


Komentáře