Praha otevřela laboratoře Virtualizace Prahy

Dnes se slavnostně otevřela laboratoř̌ Virtualizace Prahy. V jejím rámci byl spuštěn virtuální model Prahy, který zobrazuje procesy probíhající v městském prostředí ve 3D modelu. Spuštěný systém pracuje se simulačními modely, které umožní předpovídat jevy ve městě a jejich dopady dříve, než se tak ve skutečnosti stane. Virtuální model Prahy se stane důležitým nástrojem pro efektivnější řízení města a plánování v metropoli.

Praha otevřela laboratoře Virtualizace Prahy


Díky virtuálnímu modelu, který zahrnuje zobrazení budov, terénu a infrastruktury v Praze, budeme moct zobrazovat různé procesy, které probíhají v městském prostředí ve 3D modelu. S pomocí tohoto modelu tak budeme moct například v Praze efektivněji plánovat urbanistický rozvoj, simulovat dopravní situace při uzavírkách, zobrazovat teplotní mapy města, nebo dokonce proudění emisí,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Virtualizace Prahy je prioritním projektem koncepce Smart Prague, kterou realizuje Operátor ICT, a. s. Jde o virtualizační nadstavbu nad daty, která jsou uložena v Datové platformě hlavního města Prahy. V rámci virtualizace se datové vstupy kombinují se simulacemi dějů dle konkrétního zadání a následně dochází k zobrazení sesbíraných senzorických dat v reálném čase.

Součástí projektu Virtualizace Prahy je také virtuální model Prahy, který za využití augmentované (rozšířené) reality umožňuje zobrazovat simulaci jevů v prostředí hlavního města. Na základě rozličných datových vstupů zobrazuje procesy ve virtuálním prostředí a dokáže vizualizovat potenciální dopady stavebních a rozvojových záměrů na okolí z hlediska dopravy, životního prostředí či chování lidí v prostoru.

Díky projektu Virtualizace Prahy tak budou například k dispozici data, která dokážou simulovat chování hladiny řeky Vltavy při povodních.

Jsem rád, že vzhledem k inovativnosti řešení tento systém vytváří jedinečné zázemí pro spolupracující akademické instituce jako například Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Ústav informatiky Akademie věd ČR a Fakultu dopravní ČVUT. Bude tak společně vytvářena vazba mezi akademickým a městským prostředím při řešení jednotlivých problémů v Praze,“ popsal zapojení partnerů ředitel CIIRK profesor Vladimír Mařík.  

„Kromě sběru dat a jejich zobrazování je též důležitou součástí celého projektu i využití matematických nástrojů pro potřeby vyhodnocování, predikce a efektivního řízení. Zde vidím velký prostor pro využití jak našich znalostí, tak i znalostí dalších akademických institucí,“ přiblížil profesor Emil Pelikán, ředitel Ústavu informatiky AV ČR, který se podílel na dodání dat pro model Virtualizace Prahy. 

Úvodní foto: Operátor ICT


Komentáře