Připravujeme Přehled IT služeb v České republice

Computerworld plánuje vydat unikátní publikaci, mapující existující ICT služby v ČR. Nechcete v ní chybět ani vy? Tak určitě čtěte dále.Computerworld plánuje vydat unikátní publikaci, mapující existující ICT služby v ČR. Nechcete v ní chybět ani vy? Tak určitě čtěte dále.

Tato na českém trhu dosud chybějíci a potřebná ročenka, si klade za úkol zmapovat trh ICT služeb v ČR, přehledným způsobem umožnit čtenářům se na tomto trhu orientovat a usnadnit výběr optimálního řešení (pro informaci, podle průzkumu IT trendy 2000 – 2007 od agentury Markent čtenáři Computerworldu realizují více než 55% investic do IT služeb v České republice)

Každá firma může být zařazena tolikrát ve sjednaném rozsahu, kolik služeb poskytuje! Publikace vyjde v atypickém formátu A6, umožní tak svým uživatelům mít dostupné a přehledné informace kdykoliv po ruce.

Základní kategorie pro zařazení vaší služby jsou:

• Telekomunikační služby (mj. připojení k internetu, hlasové služby, videonference, web hosting...)
• Vývoj softwaru na zakázku
• Vývoj webů (návrh a tvorba webových stránek i webových aplikací, grafické návrhy, SEO...)
• Služby outsourcovaného IT (mj. správa IT, poskytování Software as a Service, poskytování externího výpočetního výkonu, externí ukládání/zálohování dat)
• Outsourcing obchodních procesů (BPO, Business Process Outsourcing)
• Návrh a realizace IT systémů a sítí, audity (vč. reengineeringu,systémové integrace, softwarových auditů)
• Externí pořizování a zpracování dat ( vč. čištění dat, analýzy dat, záchrany dat)
• Školení a konzultační služby (školení a konzultační služby, které nejsou součástí výše uvedených služeb)
• Pronájem a servis výpočetní techniky (vč. ekologické likvidace)
Bezpečnost a bezpečnostní služby (např. certifikační klíče, implementace, školení v oblasti bezpečnosti)
• Ostatní služby (např. pronájem IT zaměstnanců)

Celkový rozsah jedné prezentace služby odpovídá stránce A6, maximálně tedy 1 500 znaků včetně mezer.


Uzávěrka pro vyplnění dotazníku je 18. 4. 2008 a tento vyplněný dotazník je potřeba vytisknout, opatřit razítkem a podpisem oprávněné osoby vaší firmy a zaslat faxem (257 077 174) nebo poštou do redakce Computerworldu. Zaslaný dotazník je považován za závaznou objednávku.

Termín vydání publikace je přelom května a června 2008, její plánovaný náklad činí 8 000 ks a bude distribuována například předplatitelům Computerworldu, na odborných konferencích nebo také prostřednictvím webu.


Komentáře