Přístup zaměstnanců k internetu v českých firmách

Z našeho výzkumu zaměřeného na analýzu vybavenosti a využívání internetu institucionálními předplatiteli časopisu Computerworld je patrné, že každý z analyzovaných subjektů disponuje v současné době připojením k internetu a dále platí, že jednotliví pracovníci ve všech zkoumaných subjektech s internetem aktivně pracují. Navíc: v přibližně dvou pětinách námi zkoumaných organizací mohou s webem pracovat všichni zaměstnanci.


Komentáře