Programátorská soutěž PilsProg 2008 má své vítěze

Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se společností CCA Group zorganizovala v průběhu ledna až dubna 2008 první ročník internetové soutěže v programování pro studenty středních škol s názvem PilsProg. Jak soutěž probíhala a kdo v ní zvítězil?Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se společností CCA Group zorganizovala v průběhu ledna až dubna 2008 první ročník internetové soutěže v programování pro studenty středních škol s názvem PilsProg. Jak soutěž probíhala a kdo v ní zvítězil?

Prvního ročníku se zúčastnily dvě desítky mladých programátorů a oceněným byly jako motivace pro další osobní rozvoj rozděleny ceny v hodnotě 30 tis. Kč. Vzhledem k projevenému zájmu studentů, učitelů i rodičů, plánují pořadatelé realizaci také dalších ročníků soutěže PilsProg.

Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a softwaroví odborníci společnosti CCA Group připravili pro mladé nadšené studenty středních škol na Plzeňsku několik úkolů, které ve dvou kolech prověřili jejich programátorské schopnosti.

„Důvodů pro uspořádání této akce bylo hned několik. Především jsme chtěli umožnit studentům středních škol, kteří již mají nějaké zkušenosti s programováním, porovnání jejich schopností a znalostí s podobně zaměřenými kolegy. Princip naší soutěže vychází z pravidel mezinárodní programátorské soutěže ACM International Collegiate Programming Contest pro studenty vysokých škol. Naše soutěž PilsProg dává šanci všem středoškolákům, kteří se o programování zajímají,“ vysvětluje ředitel soutěže, prof. Jiří Šafařík.

V kvalifikačním kole soutěžící řešili úlohy v pohodlí svého domova nebo v počítačových učebnách svých škol. Prostřednictvím webových stránek soutěže posílali svá řešení centrálnímu systému, který automaticky provedl překlad programu z programovacího jazyka. Přeložený program spustil a otestoval pomocí souborů testovacích dat. Pokud byla při některém z těchto úkonů odhalena chyba, systém řešení odmítl a soutěžícímu byla odeslána zpráva, že jeho program nesplnil podmínky zadání. Soutěžící měli možnost svá řešení opravovat tak dlouho, dokud systém řešení neakceptoval nebo do skončení soutěžního kola.

Účastníci potřebovali k účasti jen přístup k počítači a k internetu. Veškerý software, který k řešení potřebovali, patří mezi volně šiřitelný software, mohli si jej tedy na své počítače nainstalovat legálně bez jakéhokoli rizika. Konkrétně se jednalo o programy Free Pascal ve verzi 2.0.0, gcc ve verzi 4.1.2 a Java ve verzi 1.6.

Nejlepší z úspěšných řešitelů kvalifikačního kola postoupili do finálového kola. V sobotu 5. dubna se v Plzni v prostorách Fakulty aplikovaných věd utkali ve finálovém klání zástupci z těchto škol: Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích, Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, Gymnázia Most, Gymnázia Cheb, Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech a VOŠ a SPŠE v Plzni.

Podrobnosti o soutěži lze najít na: http://pilsprog.fav.zcu.cz/


Komentáře