Průzkumy: Firmy často obcházejí IT manažery a přicházejí tím o zisky

Polovina oslovených manažerů informačních technologií se podle organizací silicon.de či Touchpaper nepodílí na strategických rozhodnutích, která ovlivňují chod firmy. Takový pohled na IT však může ohrozit konkurenceschopnost firmy.Polovina oslovených manažerů informačních technologií se podle organizací silicon.de či Touchpaper nepodílí na strategických rozhodnutích, která ovlivňují chod firmy. Takový pohled na IT však může ohrozit konkurenceschopnost firmy.
Vrcholový management firem často přehlíží potenciál skrytý v informačních technologiích a připravuje se tím o možný růst zisků. Může za to často obtížné prokazování podílu IT na obchodních výsledcích firem. Myslí si to 82 procent oslovených ředitelů či manažerů IT oslovených v průzkumu společnosti silicon.de. Téměř tři čtvrtiny (71 %) navíc tvrdí, že v řízení firmy nemohou hrát větší roli kvůli nedostatku příležitostí jasně prokázat obchodní přínosy jejich práce.
Stejně skeptické názory IT manažerů potvrdil i průzkum mezi 125 řediteli a IT manažery, který provedla společnosti Touchpaper. Z něj vyplývá, že polovina respondentů není zahrnuta do rozhodovacích procesů, které se dotýkají klíčových změn v organizaci – jsou pověřeni pouze případnou implementací. „Bohužel, vrcholový management často stereotypně vnímá IT pouze jako podpůrný mechanismus a nikoli jako oddělení, které se může přímo podílet na zlepšování obchodních výsledků firmy,“ řekl Miroslav Bečka, ředitel divize IT infrastruktury systémového integrátora S&T CZ.
Vůdčí pozici ve firmě si IT oddělení může vydobýt hlavně tím, že rutinní činnosti, například údržbu techniky a podporu uživatelů, outsourcují. „Pokud se zaměří na strategický rozvoj IT služeb s vysokou přidanou hodnotou, které se jasně odrážejí na obchodním výsledku firmy, nemůže být IT oddělení dále přehlíženo,“ řekl Bečka. S přehlíživým přístupem k IT se setkávají konzultanti prý zejména v menších a středně velkých firmách, kdy se IT strategie zaměřují pouze na snižování nákladů všeho druhu.
Tento neblahý stav dále umocňují starosti spojené s údržbou výpočetní infrastruktury, jež jsou doprovázeny snižujícími se rozpočty na rozvoj IT oddělení i jeho zaměstnance. Projekty rozvoje IT s vyšší přidanou hodnotou jsou až na druhém místě. Firmy se tak zbytečně ochuzují o možnost prostřednictvím IT technologií zvýšit ziskovost firmy, více vytěžit ze zákazníků či zvýšit efektivitu lepším řízením zaměstnanců a dodavatelů.
Když IT oddělení jasně přispívá k inovacím a rozvoji činností vázaných na předmět podnikání, nastává ve vnímání jeho role zlom. Vrcholový management přestává pohlížet na IT jako na nákladové středisko, ale vnímá ho jako část firmy, která zřetelně ovlivňuje obchodní úspěch. Pro udržení této role musí být IT strategie vždy úzce navázány na obchodní cíle a rozvoje firmy. S tím souvisí i nastavení měřitelných kritérií úspěchu, která budou věrohodně potvrzovat dlouhodobou strategickou roli informačních technologií ve firmě.


Komentáře