Regulace kryptoměn rychle pokračuje

Bitcoin a ostatní kryptoměny představují „průmysl divokého západu“ a za účelem ochrany investorů je nutná jejich regulace, shodli se členové britského parlamentu. Francie už přitom tato opatření zavedla.

Regulace kryptoměn rychle pokračuje


Nejzásadnějšími problémy kryptoměn jsou jejich velmi nestálá hodnota, minimální ochrana uživatelů a riziko jejich zneužití.

Parlamentní komise se shodla, že s ohledem na jejich nejisté fungování je ani nelze jmenovat kryptoměnami a navrhla dle ní vhodnější označení „kryptoaktiva“ či „kryptomajetek“ (crypto-asset), na která by měl dohlížet finanční úřad.

Ten v tomto směru zatím žádné pravomoci nemá. „Investoři do kryptoaktiv jsou před hrozbou rizika v současnosti chráněni jen velice málo. Neexistují žádné formální mechanismy pro jejich odškodňování nebo kompenzaci,“ ustavila se komise.

V současnosti existuje více než 1500 typů kryptoaktiv, se kterými se obchoduje na zhruba 190 burzách celého světa. Jejich hodnota přitom výrazně kolísá.

Nejznámější Bitcoin loni vystoupal až k hranici 175 tisíce korun za minci, aby během pouhých pár měsíců jeho hodnota klesla o téměř dvě třetiny. Tzv. ICO neboli primární nabídky virtuálních měn tak představují výzvu pro regulátory z celého světa.

„Dokud se vláda a regulační úřady nerozhodnou, zda by měla současná divoká situace pokračovat, nebo zda vejde v platnost regulace, uživatelé zůstávají nechráněni,“ uvádí dále komise. Její předseda Nicky Morgan dodal: „Pro vládu i regulátory je neúnosné, aby pokračovala jen ve mdlém varování a stranila se akce. Regulace by se měla týkat přinejmenším ochrany uživatelů a praní špinavých peněz.“

Organizace CryptoUK, která byla ustavena jako samozvaný regulátor pro oblast kryptoměn, dle svého vyjádření závěry komise vítá. Její šéf Iqbal Gandham uvedl: „Samoregulace byla od počátku míněna jako odrazový bod, na který teď musí navázat vláda. Dohled je nezbytný pro bezpečí uživatelů, hlídání možného zneužívání a také kvůli transparentnosti rychle se rozvíjejícího průmyslu. Proto vítáme, že komise přišla s návrhem, jak tohle vše zajistit.“

O krok před Brity už jsou ve Francii, kde regulaci ICO za účelem ochrany investorů už právě zavedli. Vydavatelé nabídek v zemi mohou zažádat o tzv. ICO vízum, které jim umožní lepší přístup k bankovním službám a účetním firmám.

Pro jeho získání však musí úřadům doložit dokumentaci svého ICO projektu zahrnující mimo jiné i postupy v případě nastalých sporů a nejasností nebo ekonomický účel prostředků v rámci ICO vybraných. Takové vízum se však nevztahuje na zahraniční společnosti.

Úvodní foto: Fotolia - Travis


Komentáře