Snazší zabezpečení domácí Wi-Fi sítě: WPS na obzoru

Wi-Fi Alliance na veletrhu spotřební elektroniky CES 2007 předvedla specifikaci zvanou WPS (Wi-Fi Protected Setup), která zjednodušuje proces zabezpečení bezdrátové sítě.
Komentáře