Speciální počítače od IBM jdou do mateřských škol

Společnost IBM ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky daruje do vybraných mateřských škol daších 52 počítačových stanic Centre for Young Learners v rámci celosvětové iniciativy KidSmart Early Learning Program.Společnost IBM ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky daruje do vybraných mateřských škol daších 52 počítačových stanic Centre for Young Learners v rámci celosvětové iniciativy KidSmart Early Learning Program.

Tento program určený pro děti ve věku od 3-7 let si klade za cíl naučit děti i rodiče zdravému přístupu k informačním technologiím a hravou formou podporovat počítačovou gramotnost předškoláků. Speciální softwarové programy, kterými jsou počítače vybaveny, napomáhají rozvíjet znalost jazyka, matematiky, vědy a humanitních oborů. KidSmart Early Learning Program je součástí rozsáhlých aktivit, kterými společnost IBM podporuje kvalitu vzdělávání v České republice.

IBM společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vybrala pro třetí vlnu programu KidSmart 27 mateřských škol ze 7 krajů ČR, do kterých dodá celkem 52 speciálních počítačových stanic. Tato vlna navazuje na dvě předchozí fáze zavádění počítačů do mateřských škol z let 2002/2003 a 2006/2007, ve kterých bylo do 129 mateřských škol instalováno celkem 263 počítačových pracovišť.

Počítačový program je velice jednoduchý na ovládání a bere ohled na to, že je pro děti těžší zacílit kurzor do konkrétního místa. Úkoly a jejich řešení se systematicky neopakují. Děti musí hledat kreativní řešení pokaždé, kdy usednou k počítači. Software učí děti základům matematiky a logiky (Mílin dům matematiky), určování času a prostorové představivosti (Hančin dům místa a času) či přírodovědě (Dubový rybníček, Stroj na počasí) a přispívá k rozvoji jejich jazykového vyjadřování a spolupráci.

Počítačové pracoviště je ergonomicky přizpůsobené dětem v předskolním věku a splňuje veškeré psychohygienické normy. Pracoviště tvoří barevný plastový domeček, ve kterém je uzavřen počítač i veškerá další technika a sedátko pro dvě děti. Samozřejmostí je i dětská myš.

Program KidSmart běží již od roku 1999 v 57 zemích po celém světě. Je k dispozici v devíti jazycích včetně češtiny a využívá jej více jak 2,5 milionu dětí.

Pro zařazení do programu Kidsmart Early Learning Programme musí MŠ splňovat následující podmínky:
  • je neziskovou organizací (zřizovatelem je např. obec, školka je nekomerční)
  • bude o projektu informovat rodiče, bude aktivně do projektu zapojovat vyučující, kteří budou na počítači s dětmi pracovat a znát základy práce na PC
  • v mateřské škole jsou zařazeny i děti ze sociálně znevýhodněných rodin, děti s postižením atp.(nejedná se pouze o děti z minoritních skupin, ale i děti z méně podnětného prostředí, děti z rodin sociálně slabších apod.)
  • zástupci mateřské školy se zúčastní speciálního proškolení k tomuto programu.


Komentáře