SPIS má nové členy

Sdružení pro informační společnost (SPIS) oznámilo rozšíření svých řad o pět nových společností.Členy asociace, jež od svého vzniku v roce 1998 propaguje důležitost ICT pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, se v září 2007 staly tyto firmy: InfoCom (kongresová a vydavatelská společnost, vydavatel magazínu Egovernment), J.K.R (softwarová společnost specializovaná na podnikové informační systémy), K2 atmitec (výrobce informačních systémů), Océ-ČR a SR (samostatná pobočka holandské firmy nabízející komplexní řešení v oblasti práce s dokumentem (HW, SW, služby, servis…) a konečně Vita-software (společnost zaměřená na vývoj software pro města a obce včetně poskytování školení).
Jak připomíná prezident SPIS Jiří Polák, základ síly a úspěchu sdružení SPIS spočívá především v síle členské základny – a v případě SPIS se jedná o nejvýznamnější subjekty operující na trhu informačních a komunikačních technologií.
„Tyto firmy reprezentují odvětví, který dosahuje bezproblémových nárůstů, má zdravou dynamiku, zaměstnává proporčně nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných odborníků a také představuje významnou součást ekonomiky ČR,“ řekl Jiří Polák


Komentáře