Společnost K2 atmitec přispívá na Charitu

Společnost K2 atmitec, výrobce Informačního systému K2, si dovoluje již nyní označit rok 2007 za velmi úspěšný. Proto se ani letos, stejně jako v minulých letech, neopomene o svůj úspěch podělit s okolím formou pomoci lidem, kteří ji potřebují.Společnost K2 atmitec, výrobce Informačního systému K2, si dovoluje již nyní označit rok 2007 za velmi úspěšný. Proto se ani letos, stejně jako v minulých letech, neopomene o svůj úspěch podělit s okolím formou pomoci lidem, kteří ji potřebují. Společnost se rozhodla darovat 50.000 Kč Charitě Ostrava a stejnou částku 50.000 Kč Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě na projekt „Výzva“.

Vedení společnosti věří, že tyto obnosy usnadní alespoň některým lidem jejich těžší životní situaci a přinesou jim více radosti a naděje do nastávajícího roku.

Charita Ostrava
Charita Ostrava byla založena v roce 1991 a pomáhá všem lidem v nouzi. Poskytuje sociální a sociálně zdravotní služby především seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, dětem a mládeži, osobám se zdravotním postižením a dalším. Konkrétně zaštiťuje například Hospic sv. Lukáše, Charitní dům sv. Václava, Charitní středisko poradenských a sociálních služeb, Mladí lidé – Středisko dětí a mládeže Michala Magone atd.

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. v Ostravě
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. v Ostravě je realizátorem projektu „Výzva“, kam putuje i výše zmíněný finanční dar společnosti K2 atmitec. Hlavním posláním projektu je podpora rodin s dítětem či mladým dospělým s těžkým zdravotním postižením ve věku do 35 let. Projekt pomůže vytvořit a udržet systém přirozené péče o člena domácnosti se zdravotním postižením, docílit jeho setrvání v domácím prostředí a vést i ostatní členy rodiny k seberealizaci.


Komentáře