Standardizaci rozhraní videoproduktů chtějí firmy Axis, Bosch a Sony

Na vytvoření otevřeného fóra zaměřeného na vývoj standardu rozhraní síťových videoproduktů budou spolupracovat firmy Axis Communications, Bosch Security Systems a Sony. V současné době totiž neexistuje globální standard definující způsob, jakým mají síťové videoprodukty, jako jsou kamery, videokodéry a systémy pro správu videa, vzájemně komunikovat.Na vytvoření otevřeného fóra zaměřeného na vývoj standardu rozhraní síťových videoproduktů budou spolupracovat firmy Axis Communications, Bosch Security Systems a Sony. V současné době totiž neexistuje globální standard definující způsob, jakým mají síťové videoprodukty, jako jsou kamery, videokodéry a systémy pro správu videa, vzájemně komunikovat.
Od nového standardu se očekává zahrnutí specifikací například pro toky videodat, zjišťování zařízení, inteligentní metadata apod. Základní struktura standardu, obsahující klíčové prvky vzájemné spolupráce síťových videoproduktů, bude zveřejněna v říjnu 2008 na konferenci týkající se zabezpečení v německém Essenu.
Hlavním cílem tohoto nového standardu je usnadnění integrace různých značek síťových videozařízení a poskytnutí podpory pro výrobce, vývojáře softwaru a nezávislé dodavatele softwaru tak, aby byla zajištěna vzájemná spolupráce jednotlivých produktů. Jednotný otevřený standard poskytne také větší flexibilitu koncovým uživatelům při výběru, takže si budou moci zvolit produkty různých dodavatelů a sestavit systémy, které plně vyhovují jejich potřebám.
Fórum založené třemi uvedenými společnostmi bude otevřené pro všechny společnosti a zájmové skupiny, které se chtějí podílet na standardizaci. Fórum bude založeno v posledním čtvrtletí roku 2008 a bude pracovat na dalším vývoji standardu a na dosažení dohody o způsobu implementace nové technologie.


Komentáře